The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   สว.อนุมัติ อาหมัด มอบส่งของให้นายอำเภอมายอ ปัตตานี

สว.อนุมัติ อาหมัด มอบส่งของให้นายอำเภอมายอ ปัตตานี

           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 : นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา มอบหมายให้ นายอันวาร์ สะมาแอ ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าพบปะนายรอยาลี ดะหะมะ นายอำเภอมายอ ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ จ.ปัตตานี ได้มอบ -หน้ากาก (ชนิดผ้า) จำนวน 100 ชิ้น เจลแอลกอฮอล จำนวน 240 ขวด น้ำดื่ม จำนวน 360 ขวด ขนมจำนวน 5 ปี้ป อินทผาลัม จำนวน 3 ลัง           ทั้งนี้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ และกระจายไปยังศูนย์กักกัน (LQ) ประจำตำบลที่มีความเสี่ยงจุดคัดกรองเข้า-ออกในการสัญจรของประชาชน ทุกจุดในอำเภอยะรัง โดยมี นายรอยาลี ดะหะมะ นายอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19