The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ส.ส.บีลา เข้าพบจุฬาราชมนตรี

ส.ส.บีลา เข้าพบจุฬาราชมนตรี

           สำนักข่าวอะลามี่ : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อเยี่ยมเยียน หารือและรายงานถึงความคืบหน้า การให้ความช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาไทยมุสลิม ที่ติดค้างในต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา

           โดยเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ติดค้างในต่างประเทศ ให้เดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยจำนวน 5 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ซูดาน อินเดีย และอียิปต์

           ในโอกาสนี้ ท่านจุฬาราชมนตรี ได้แสดงถึงความห่วงใยเรื่องดังกล่าว และฝากให้ สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (ส.ส.บีลา) ได้เร่งเยียวยา ในฐานะคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศให้ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาให้เร็วยิ่งขึ้นต่อไป