The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   แม่ทัพภาค 4 พบปะกลุ่มเยาวชน-กลุ่มมวลชน ติดตามการทำงานสร้างสันติสุขชายแดนใต้

แม่ทัพภาค 4 พบปะกลุ่มเยาวชน-กลุ่มมวลชน

ติดตามการทำงานสร้างสันติสุขชายแดนใต้

           สำนักข่าวอะลามี่ : แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มมวลชนในพื้นท่ายแดนใต้ พร้อมรับความคิดเห็นแลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขสู่ชายแดนใต้


            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมติดตามความคืบหน้าและรับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยมี พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, กลุ่มมวลชนและกลุ่มเยาวชนในเครือข่ายของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขให้การต้อนรับ

           ในการนี้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้รับฟังการบรรยายสรุปของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มมวลชนที่มาร่วมต้อนรับ ประกอบด้วย กลุ่มลูกเหรียง, กลุ่มสภานักเรียน จังหวัดปัตตานี, กลุ่มทูบี นัมเบอร์วัน อำเภอทุ่งยางแดง, กลุ่มสานฝัน, กลุ่มสานใจไทย สู่ใจใต้, กลุ่มเสื้อเขียว และโฆษกชาวบ้าน

           โดยทุกกลุ่มเป็นคณะทำงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย ทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้คำแนะนำและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมพูดคุยให้กำลังใจ

          ด้าน นางสาวกามีละ ซง ประธานชมรมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในวันนี้ใด้ร่วมกับน้องๆคณะกรรมการชมรมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ใด้มานำเสนอกิจกรรมจิตอาสาและการช่วยเหลือสังคมตลอด 6 ปีที่ผ่านมา และเสนอแผนกิจกรรมการดำเนินงานในอนาคตโดยขณะนี้ทางชมรมฯได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนโดยแผนงานจิตอาสาหลักๆประจำปีที่ทำร่วมกับ ศอ.บต.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนชมรมฯมาโดยตลอด"

          นายอุวัยซ์ ดือราโอะ รองประธานชมรมสานใจไทย สู่ใจใต้จังหวัดปัตตานี พูดถึงความรู้สึกที่ได้ทำงานว่า ตนในฐานะเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ ถือว่าโชคดีที่ใด้ทำงานตรงนี้และรู้สึกภูมิใจที่ใด้ช่วยเหลือสังคมดั่งปณิธานของผู้ดำริริเริ่มโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ว่า " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"