The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   โกมล ดุมลักษณ์ ประธาน กอจ.ภูเก็ต มอบสิ่งของให้กำลังใจอิหม่ามเดือนรอมฎอน

โกมล ดุมลักษณ์ ประธาน กอจ.ภูเก็ต มอบสิ่งของให้กำลังใจอิหม่ามเดือนรอมฎอน

            วันที่ 16 เมษายน 2564   ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อม อิหม่ามสมเดช หมั่นการ อิหม่ามธีรวุฒิ สืบโสตร นายสมศักดิ์ คงรอด เดินทางเยี่ยมท่านอิหม่ามในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต            ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และ ฝ่ายบริหาร ตลอดจนอิหม่ามในจังหวัดภูเก็ต จึงได้ใช้งบส่วนตัวจำนวนหนึ่งจัดสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน กว่า 70 ชุด เพื่อเป็นปัจจัยในการละศีลอด และ เพื่อเป็นกำลังใจในเดือนรอมฎอนในปีนี้