The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /    ว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตสะพานสูง พบปะประชาชน

    ว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตสะพานสูง พบปะประชาชน
   
                ดร.ภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. (พรรคไทยสร้างไทย) ลงพื้นที่ชุมชนเขตสะพานสูง นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมฉีดยาป้องกันโรคระบาดโควิด -19  นอกจากนี้ ยังลวพื้นที่พบปะประชาชน มอบข้าวสาร และไข่ไก่  " ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสาธิต" กรุงเทพมหานคร ชุมชนเอื้ออารีย์ เขตสวนหลวง เมื่อเร็วๆนี้