The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /    สว.อนุมัติ อาหมัด ร่วมกับ สมาคมนายกอบต.ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

 สว.อนุมัติ อาหมัด  ร่วมกับสมาคมนายกอบต.ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

              สำนักข่าวอะลามี่ :  สว.อนุมัติ อาหมัด  ร่วมกับ สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี                         เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ท่านอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบหมายให้ นายอันวาร์ สะมาแอ  อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้ช่วยท่าน สว อนุมัติ อาหมัด ร่วมกับ สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี โดยมี นายกมิง จะรัง ประธานสมาคม และตัวแทน นายก อบต จังหวัดปัตตานี ร่วมกันมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี โดยมี นายซาการียา ยูโซะ นายก อบต ปากู  ร่วมรับมอบเงิน