The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   เอกพจน์ วงศ์อารยะ นำข้าวสารหอมมะลิ บริจาคให้กับชุมชนสัปปุรุษที่ยากจน

  เอกพจน์ วงศ์อารยะ   นำข้าวสารหอมมะลิ บริจาคให้กับชุมชนสัปปุรุษที่ยากจน         สำนักข่าวอะลามี่ :  ท่านเอกพจน์ วงศ์อารยะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำข้าวสารหอมมะลิ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของท่านเอง มาบริจาคให้กับชุมชนสัปปุรุษที่ยากจน มัสยิดกัญซุ้นญัณนะห์ เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ ขนาดบรรจุถุงละ 5 kg.จำนวน 100 ถุง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

              ในโอกาสนี้ มี ดร.ภูเภษ (ฮากีม) โพธิ์โซ๊ะ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.)เขตสะพานสูงร่วม ด้วย