Home |  Hot Stories |  Economic & Investment |  Education |  Life style |  The Alami Report |  About us |  Contact us
 


อวท. ป่วน นักเรียน ผู้ปกครองประท้วงไล่ ผอ.


             สำนักข่าวอะลามี่: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (16 กุมภาพันธ์2560)  เกิดเหตุความวุ่นวาย ภายในโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อวท.) ทุ่งครุ กรุงเทพฯ เมื่อเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง รวมตัวกันชนประท้วงผู้อำนวยการโรงเรียน เดินขบวนขับไล่ และเรียกร้องให้ปลดผู้อำนวยการ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร คอยมาดูแลความสงบเรียบร้อย

            อย่างไรก็ตามการชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย             ในเวลาต่อมา ได้มี แถลงการณ์นักเรียนผู้ปกครองศิษย์เก่า อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็น เอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้พ้นจากการเป็นผู้บริหารอิสลามวิทยาลัย ดังกล่าว ดังนี้

            ด้วยผู้ปกครองนักเรียน ครู อาจารย์ มีความเห็นพองต้องกันที่จะไม่ให้ผู้อำนวยการ บริหารงานอีกต่อไป เพราะได้ทำให้สถาบันมีความตกต่ำและเสื่อมเสีย ดังนี้

            1.ผู้อำนวยการ ไม่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรทางการศึกษา

            2.ใช้อำนาจเผด็จการส่งผลในการบั่นทอนกำลังใจต่อการเรียนการสอน

             3.ไม่นำพาต่อหลักการใช้นโยบายยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางขาดเมตตาธรรม และมีแนวโน้มที่จะส่งผลทางจริยธรรมในภายภาคหน้า

             4..มีพฤติการบริหารงบประมาณอันไม่โปร่งใสหลายประการ

            เนื่องด้วยแห่งเหตุพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขนำสู่ความตกต่ำของการจัดการศึกษา ดังนี้คณะครูอาจารย์/ผู้ปกครอง/นักเรียน จึงขอให้ นายสาญัณย์ ต่ายหลี  พ้นจากสภาพจากการบริหารสถาบันแห่งนี้ภายใน 24 ชั่วโมง

             ด้วยโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยเป็นองค์กรมุสลิม ที่จัดการเนียนการสอนภาคสามัญและภาคศาสนาเข้าด้วยกันเป็นแบบองค์รวม กล่าวคือ อิสลามวิทยาลัย เปรียบเสมือนเบ้าหลอมผลิตเยาวชนชาย-หญิง ที่จะเข้าไปมีบทบาทเป็นบุคลากรชั้นนำในสังคม นับแต่ พ.ศ.2439 เป็นต้นมา องค์กรนี้ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการฝึกฝนในวิถีชีวิตการอยู่เป็นชุมชนเดียวกันมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลากรที่มีจิตวิญาณพร้อมไปกับความสามารถให้ให้พัฒนาเท่าทันกับยุคสมัยมาตลอดเวลา 67 ปี

             บัดนี นายสาญัณย์ ต่ายหลี (ผู้อำนวยการ) ได้ใช้การลุแก่อำนาจการบริหารมาลบล้างเกียรติภูมิของสถาบัน ผู้อำนวยการผู้นี้ ได้ทำให้องค์กรที่รักยิ่งของเราตกต่ำไปอยู่ในความเสื่อมที่ล้าหลังอย่างน่าเสียดาย

           ผู้อำนวยการ ท่านนี้กำลังทำให้องค์กรที่มีพัฒนาการทางหลักนโยบายแบบพิเศษของเรากลายเป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มุ่งหากำไรเอาเปรียบผู้ปกครองและบุคคลากรอย่างไร้สำนึกรับผิดชอบชั่วดี เขาพยายามเปลี่ยนความเป็นโรงเรียนแห่งขุมชนให้กลายเป็นองค์กรทางธุรกิจ ที่เห็นแก่ผลประโยชน์เงินตรา,ลาภยศ

              1.ไม่นำพาต่อนโยบายที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง เขาใช้อำนาจลงโทษนักเรียนให้เกิดความอับอายด้วยคำสบถเยี่ยงคนชั้นต่ำ ส่งผลให้เกิดการบั่นทอนต่อกำลังใจที่จะขวนขวายใฝ่การเรียนรู้

              2.ผู้อำนวยการ ท่านนี้ไม่สนใจที่จะส่งเสริมกีฬา อันเป็นกระบวนการส่งเสริมทางการศึกษา กีฬารักบี้ที่สืบทอดคู่กับสถาบันนี้มาช้านานถูกเขาตัดออกโดยไม่คำนึงกีฬาที่สะท้อนศักดิ์ศรีของสถาบันฯลฯ

              3. ต่อการบริหารจัดการบุคลากร ผู้อำนวยการท่านนี้ได้ใช้อำนาจอย่างหยาบช้า ขาดซึ่งธรรมาภิบาล เขาส่งเสริมอำนาจเพื่อตัวเขาเอง โดยสร้างบรรยากาศความขัดแย้ง เลือกที่รักมักทีชัง ผู้มีความเห็นต่าง ถูกเบียดขับกดดัน แต่ผู้พินอบพิเทา ผู้ใกล้ชิดเขา กลับปกป้องให้ผลประโยชน์ต่างคอบแทน แม้จะต้องถึงขั้นทำผิดกฏหมายปลอมแปลงเอกสาร

              ทั้งหลายทั้งปวงนี้ มันได้สะท้อนการขาดซึ่งวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นแบบอย่างให้เกิดสภาพการณ์ก้าวร้าวรุแรงในองค์กรระบาดไปถึงนักเรียนถือเป็นความเสียหายทางจริยธรรมที่สั่งสมขึ้นเรื่อยอย่างน่าตกใจ

              4.การบริหารงบประมาณฯ ก็ส่อถึงการคอรัปชั่น เช่น โครงการติดแอร์คอดิชั่นในราคาร อนกประสงค์ ที่มีเงื่อนงำอย่างมากมาย ฯลฯ.

               ด้วยมูลเหตุดังกล่าวพวกเราจึงเห็นว่า ผู้อำนวยการท่านนี้ ไม่มีความเหมาะสมซึ่งประการทั้งปวง

               พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย ในฐานะที่สถาบันนี้เป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นศักดิ์ศรีแห่งสังคมมุสลิม เราขอเชิญชวนให้ท่านใช้บทบาทสิทธิหน้าที่ของชาวมุสลิม ออกมาร่วมกันปกป้ององค์กรแห่งศักดิ์ศรีมาร่วมแสดงออกถึงการรักษาฟื้นฟูให้องค์นี้ก้าวเดินต่อไปอย่างถูกทำนองครองธรรม

                ลงชื่อ .....คณะผู้ปกครอง,ครูอาจารย์,บุคคลากร,นักเรียน,พี่น้องมุสลิมและชาวชุมชน
             ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุด ขณะนี้ (13.20 น.) สำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ 1 กำลังเรียกสองฝ่ายมาเจรจา ในห้องผู้อำนวยการ ภายในโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขณะที่เด็ก และผู้ปกครอง รวมถึง ศิษย์เก่า ยังชุมนุม ภายในโรงเรียน

            ขณะที่หนึ่งในผู้ปกครองนักเรียน กล่าวกับ สำนักข่าวอะลามี่ ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ ทางผู้อำนวยการได้สั่งลงโทษเด็กนักเรียน โดยการสั่งพักเรียนนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 33 คน ที่แอบหนีออกนอกหอพักโรงเรียน  โดยการสั่งพักการเรียน จากนั้นเด็กและผู้ปกครองได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยเหนือ แต่ปรากฏว่าเรื่องเงียบ จึงรวมตัวประท้วงดังกล่าว

            ผู้ปกครองคนเดิมกล่าวว่า สำหรับการพูดคุยกับสมาคมศิษย์เก่า เราเรียกร้องให้ย้าย ผู้อำนวยการ ออกจากพื้นที่อย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้ามาตรวจสอบการทำงานและการบริหารโรงเรียน ส่วนใครจะมาเป็น ผอ. คนต่อไปทางผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ปล่อยให้เป็นอำนาจในการจัดการกันเองต่อไป

 

 
    Topview
Un-reviving Relationship Thai-Saudi impact on Thailand in AEC 
พาตีเมาะ สะดียามู สตรีมุสลิมคนแรกนั่งรองผู้ว่าฯ 
คลิบฉาว..!! 2ทหารเกณฑ์บังคับข่มขืนสาวปัตตานีว่อน 
“โรงเตี๊ยมมุสลิม”ธุรกิจ"ติ๋มซำ"อาหารทางเลือกสำหรัมุสลิม 
เล่ห์ฝรั่งแก๊งค์ค้ามนุษย์หลอกสาวไทยให้เงิน10ล้านบาท 
ผู้ว่าฯเสนอ'มหาเถระสมาคม-จุฬาฯ'ชี้ขาดสร้างมัสยิดเชียงราย  
เสริมทหารพรานกว่า3พันนายลงชายแดนใต้  
เปิด70รายชื่อมุสลิม ผู้สมัคร สปช 
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมบูมสะพัดกว่า250ล้าน/ปี 
"ยางก้อนถ้วย"ทำชาวสวนเสียโอกาสรายได้2พันล้าน/ปี 
Copyrights © 2010 www.thealami.com All Rights Reserved.