Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   มุสลิมปลื้ม..รอรับเสด็จในหลวง เปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439

มุสลิมปลื้ม..รอรับเสด็จในหลวง

เปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439

++++

              พสกนิกรชาวไทยมุสลิมปลื้ม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชดำเนินมาทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 พ.ค. 2561


              พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามคำสั่งจุฬาราชมนตรี แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 หรือ ประจำปี 2561 ในปีนี้ คุณสมาน อาดัม เป็นประธานจัดงาน พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งคณะอำนวยการ และ คณะทำงานด้านต่างอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานอำนวยการ

              “ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย นับว่าเป็นงานระดับประเทศ และมีความยิ่งใหญ่ของสังคมมุสลิมไทย จึงจำเป็นที่จะต้องประชุมเตรียมการให้อย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นงานสำคัญงานเดียวของสังคมมุสลิมที่เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 ทรงเสด็จมาเป็นประธานเปิด และต่อมาได้มอบหมายให้เชื้อพระวงศ์มาเปิดงานสืบต่อเนื่องจนสมัยรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน “ พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าว

            ด้าน นายสมาน อาดัม รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานเมาลิดกลาง ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องการจัดงานด้านต่างๆเข้าหารือเตรียมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย โดยธีมของการจัดงานในปีนี้ใช้สโลแกนว่า ” มูฮัมมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม” เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม

             “ สำหรับ โลโก้ ประจำปีนี้ จะมีตัวอักษรคำว่า ” มุฮัมมัด” บนพื้นสีเขียว ล้อมกรอบด้วยสีทอง มีดาว 8แฉกล้อมรอบ โดยสีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางคำสอนและปัญญา ส่วนสีทอง หมายถึงความรุ่งเรือง ส่วนดาว 8 แฉก เปรียบเสมือนการกระจายไปทั้งแปดทิศ และการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม “

            โดยปีนี้กำหนดจัดงาน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-16 พ.ค. 2561 ซึ่งสถานที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

             “ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานเมาลิดกลางประจำปี 2561 ในวันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 15.00 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นความปลาบปลื้มของพี่น้องชาวไทยมุสลิม มารอรับเสด็จอย่างพร้อมเพียง ซึ่งไม่เพียงแต่มุสลิมเท่านั้น แต่ยังมีพสกนิกรชาวไทยต่างศาสนิกมาร่วมรับเสด็จอีกจำนวนมาก ”

            นายสมาน กล่าวอีกว่า สำหรับในสุดท้าย ตรงกับวันที่ 16 พ.ค. 2561  ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานปิดงานอีกด้วย

            ทั้งนี้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวของการจัดงาน ประธานจัดงาน ยังได้กล่าวเชิญชวนเหล่าคนไทยทุกศาสนามาร่วมกิจกรรมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ปี 2561 ในครั้งนี้ด้วย พร้อมชม ชิม ช็อป อาหารฮาลาลคุณภาพพรีเมี่ยม มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วย

           “ ในปีนี้เราจะให้ความสำคัญกับกุระอ่าน ตั้งแต่การตัมมัตกุรอ่าน สำหรับเด็กและเยาวชน การประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ในงานจะได้รับเกียรติจากทูตานุทูต และข้าราชการระดับผู้ใหญ่ของประเทศ รวมถึง นายกรัฐมนตรี ที่จะมาร่วมงานนี้ด้วย” นายสมาน กล่าว

              ด้าน นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 กล่าวว่า งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัดและเผยแพร่ จริยวัตรและคำสอน ของท่านศาสดาเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกในสังคมพหุวัฒนธรรม

           “ งานเมาลิดกลางฯ ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบและรับรู้ถึงการจัดงานในครั้งนี้รวมทั้งเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจากทั่วประเทศมาร่วมไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน ”นายสมศักดิ์ กล่าว.