Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   จุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

จุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

          สำนักข่าวอะลามี่ : จุฬาราชมนตรีนำคณะเข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10


          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562  คณะจุฬาราชมนตรี นำโดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และคณะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากในหลวง รัชกาลที่ 10  ให้เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ก่อนเสด็จออก ณ สีหบัญชร เพื่อรับคำถวายพระพรจากนายกรัฐมนตรี           ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน