Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   คลอดแล้ว สว.แต่งตั้ง มุสลิม 5 คน : ซากีร์ พิทักษ์คุมพล ? อนุมัติ อาหมัด ติดโผด้วย

คลอดแล้ว สว.แต่งตั้ง มุสลิม 5 คน

“ ซากีร์ พิทักษ์คุมพล –อนุมัติ อาหมัด “ ติดโผด้วย

 

          สำนักข่าวอะลามี่ : สำนักราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยมีมุสลิมอยู่ในรายชื่อจำนวน 5 คน ประกอบด้วย


           1.นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อยู่ลำดับที่ 49 บุตรชายท่านจุฬาราชมนตรี  2. นายอนุมัติ อาหมัด ลำดับที่ 132  3. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง อยู่ลำดับที่ 89  4. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภกรานันต์  อยู่ลำดับที่ 14   และ 5. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ อยู่ลำดับที่ 240  

          สำหรับ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) จบการศึกษา เรียนจบปริญญาตรี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จบปริญญาโท : University Of Canberra ประเทศออสเตรเลีย และนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            นายอนุมัติ อาหมัด  อดีต สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา อดีต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นักธุรกิจด้านพลังงาน และเจ้าของท่าเรือเอกชน ในจังหวัดสงขลา

           นาย นิอาแซ ซีอุเซ็ง  เป็นอดีตนายอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นอดีตประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้  เคยทำหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบประจำศาลจังหวัดนราธิวาส และ ปัจจุบันยังเป็น รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดนราธิวาสด้วย

           ส่วน นายขวัญชาติ วงศ์ศุภกรานันต์ อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต และ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี  

           นายอับดุลฮาลิม มินซาร์  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันที่ประกาศรายชื่อมีการวิจารณ์และวเคราะห์กันอย่างกว่างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มกลไลน์ Alami news 

            ผู้ใช้ชื่อว่า Nikrakib  กล่าวว่า เป็นธรรมดาของการเมืองครับ เรื่องเส้น เรื่องสาย ไม่ว่ากันครับ ไม่งั้นประเทศไทยก้าวหน้าไปนาน ไปไกลกว่านี้มากครับ และคงไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียว แม้แต่มาเลเซีย  แต่ยังไงก็ตาม ก็ขอให้แต่ละท่าน ทำงานเต็มที่คำนึงถึงพลประโยชน์ของสังคมมุสลิมครับ

             Nikrakib ยังแสดงความเห็นว่า สำหรับ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ นั้นเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับนายภาณุ อุทัยรัตน์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น สว.ในครั้งนี้ด้วย

           ขณะที่ ผู้ใช้ชื่อว่า Faris กล่าวว่า ใครจะเป็นหรือใครจะมีตำแหน่งอะไร สุดท้ายก็ขอเราหวังว่า ให้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก สำหรับตนในฐานะที่เป็นประชาชนคนธรรมดา ก็มีหน้าที่ ที่ต้องตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักการเมืองต่อไปครับ

         ติดตามประกาศรายชื่อ สว.250 คนได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF