Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน

นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน

          สำนักข่าวอะลามี่ ; รัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด เนื่องในเดือนรอมฎอน โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมกาอิสลามประจำจังหวัด คณะรัฐมนตรี  คณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์กรมุสลิมในประเทศไทย เข้าร่วมคึกคัก


         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2562 รัฐบาล โดย ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1440 แก่ผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย, คณะทูตานุทูต, ผู้นำทางศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด, ผู้แทนองค์กรอิสลามในประเทศไทย, คณะรัฐมนตรี ตลอดจน คณะบุคคลสำคัญจากวงการต่างๆ ของชุมชนมุสลิมในประเทศไทย

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะทูตจากประเทศมุสลิมและประชาคมไทยมุสลิม ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ ถนนรามคำแหง โดยมี นายรอศักดิ์ มูลทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายสัญญา แสงบุญ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ

        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเป็นเจ้าภาพในตอนหนึ่งว่า  เดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนศักดิ์อันประเสริฐ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิต และประพฤติตน ตามหลักศาสนบัญญัติ

       สำหรับพี่น้องชาวมุสลิม การปฏิบัติภารกิจในเดือนรอมฎอนนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะได้พิสูจน์ความเข้มแข็งและแสดงความเคารพในพระผู้เป็นเจ้า ได้ฝึกความมั่นคงทั้งจิตใจและร่างกาย ด้วยการละเว้นถือศีลอด ด้วยการละเว้นอบายมุขและยึดมั่นในการทำความดี

       สิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จะทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์ งอกงามด้วยคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลให้สังคม ชุมชน ประเทศชาติมีสันติสุขและมั่นคงตลอดไป

        จากนั้น H.E. Abdelilah El Housni เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี และนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวขอบคุณ และขอพร (ดุอาอ์)

       นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล  จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การถือศีลอดเดือนรอมฎอน  ถือเป็นช่วงฤดูกาลหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของมุสลิมทั่วโลก  เพราะมุสลิมทุกคนปรารถนาที่จะได้พบกับเดือนที่ประเสริฐนี้  เพื่อการประกอบศาสนกิจที่ได้รับภาคผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทวีคูณเป็นหลายพันเท่า

       “ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้จัดงานเลี้ยงละศีลอดในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความงดงาม ในไมตรีจิตของผู้บริหารประเทศ ที่ได้มอบความปรารถนาดีให้แก่อิสลามิกชนในแผ่นดินไทย   ที่หลอมรวมความต่างทางความเชื่อและพหุวัฒนธรรมให้กลมเกลียว และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติสุขมาโดยตลอด “


         ในโอกาสนี้ท่านจุฬาราชมนตรี ได้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ในไมตรีจิตอันอบอุ่นนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ท่านในการบริหารงานแผ่นดินให้สำเร็จลุล่วงทุกประการ และขอพรต่ออัลลอฮ์ องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานความผาสุกและความสำเร็จในชีวิตแด่ทุกท่านตลอดไป  ขอขอบพระคุณครับ.

          จากนั้น นายกรัฐมนตรี มอบของที่ระลึกแด่จุฬาราชมนตรี ทักทายผู้ร่วมงานและรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับ