Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   กองทัพภาค 4 รับซื้อลองกองช่วยเกษตรกร เน้นจากชาวสวนในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้

กองทัพภาค 4 รับซื้อลองกองช่วยเกษตรกร

เน้นจากชาวสวนในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้

             สำนักข่าวอะลามี่ : แม่ทัพภาค 4 โดย “ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์” สั่งทหารออกรับซื้อลองกองจากชาวสวน 3 จว.ชายแดนใต้ หวังเร่งกระจายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเป็นเวลา 4 วัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ตัน


            พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ประกาศจัดโครงการรับซื้อลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะเปิดรับซื้อระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออก จังหวัดภาคใต้ชายแดน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง

            โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะเน้นรับซื้อจากเจ้าของสวน นำมาขายด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะไม่รับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง สำหรับราคารับซื้อตามเกรดคุณภาพที่ 20, 15, 10 , 5 บาท และ 2 บาทตามลำดับ โดยจะรับซื้อในพื้นที่ชาวสวนลองกอง จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี เป็นเวลา 4 วัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ตัน

           ด้าน นางสาวนูรีซัน บินมะเก อายุ 44 ปี บ้านกูแบบาเดาะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ชาวสวนที่มาขายลองกอง กล่าวว่า ผลผลิตปีนี้มากและขายไม่ค่อยได้ ดีใจ ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มาช่วยชาวบ้าน ได้รับทราบข้อมูลตามสื่อๆต่างๆ วันนี้ได้เอาลองกองจากสวนตัวเอง 12 ตะกร้าประมาน 300 กิโลกรัม รับซื้ออีกจะมาอีก

           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับผลผลิตและลดการกระจุกตัวของลองกอง รวมทั้งผลไม้อื่น ๆ ของภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป จึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งระบายผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ตลาดปลายทางให้เร็วที่สุด จะเป็นหนึ่งในการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และเป็นศูนย์กลางรวบรวมลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้

           โดยลองกองที่รับซื้อจะนำไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยทหารในสังกัดกองทัพภาค 4 ได้นำไปประกอบเลี้ยงกำลังพล ต่อไป

ที่มา : ผู้สื่อข่าว : ผลดา ชูสิงห์

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
หมายเหตุ : ติดตาม Alami New ผ่านระบบYoutube : https://www.youtube.com/channel/UC2JuzO2tt8nKO7d672pqdiw?view_as=subscriber