Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ส.ส.บีลา นราฯ เขต 2 เปิดโครงการับซื้อลองกองช่วยเกษตรกร

ส.ส.บีลา นราฯ เขต 2 เปิดโครงการับซื้อลองกองช่วยเกษตรกร

             สำนักข่าวอะลามี่ : “ สัมพันธ์ บินมะยูโซะ” หรือ ส.ส.บีลา จังหวัดนราธิวาส เขต  2 พรรคพลังประชารัฐ เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อระบายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เขตทีรับผิดชอบช่วยเหลือความเดือดร้อนเกษตรกรในเบื้องต้น


            นายสัมพันธ์ บินมะยูโซะ หรือ ส.ส.บีลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต 2  พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะช่วงนี้ผลผลิตลองกองออกตลาดเยอะมา จึงได้เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นทีทีรับผิดชอบ ประกอบด้วย อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงปาดี และ อ.แว้ง

            ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในเบื้องต้น โดยมี นายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ ที่ปรึกษา นายสัมพัมธ์ มะยูโซะ ส.ส.นราธิวาส เขต 2  พร้อมด้วย นายสอเฮาะ เฮาะสะนิ กำนัน ต.ริโก๋ ลงพื้นที่เพื่อพร้อมกับผู้นำหมู่บ้าน โดยมีประชาชนร่วมที่จุดรับซื้อเป็นจำนวนมาก

           “ จากสถานการณ์สินค้าภาคการเกษตรออกมาล้นตลาด เราในฐานะ ส.ส. รู้สึกไม่สบายใจ เมื่อได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในช่วงกลางของฤดูผลไม้ โดยเฉพาะราคาลองกองที่ตกต่ำมาก “ ส.ส.บีลา กล่าวและว่า

           จากปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผนในการช่วยเหลือบรรเทาพี่น้องเกษตรกรในการพยุงราคา โดยการเปิดศูนย์รับซื้อลองกองในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบ และนำผลิตผลมาจำหน่าย ซึ่งลองกองที่รับซื้อ ทั้งหมดไม่ได้นำไปจำหน่าย แต่จะนำไปแจกจ่ายให้กับ ได้มีโอกาสรับประทานลองกองชายแดนใต้ ซึ่งเป็นลองกองพันธุ์ดี และรสชาติดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้ของดีนราธิวาสอีกด้วย

            ส.ส.บีลา กล่าวว่า เนื่องด้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้หลักจากการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงกลางฤดูกาลผลไม้ของทุกๆปี มักจะมีพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด

          “ ลองกองนราธิวาส ถึงแม้ว่าผลผลิตจะมีคุณภาพดี รสชาติหวานหอม แต่ประสบปัญหาไม่มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ ทำให้ราคาตกต่ำ พวกเราในฐานะ ส.ส.นราธิวาส เขต. 2 จึงได้จัดทำโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร(ลองกอง)เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “


          โดยในเบื้องต้นรับซื้อจำนวน 10 ตัน กำหนดราคากลางในการรับซื้อสูงกว่าท้องตลาดและจะรับซื้อเฉพาะ 2 เกรดก่อน เกรด A 20 บาท เกรด B 15 บาท โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2562 ที่ บ้านกอยา ม.10 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส