Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ศอ.บต.เยียวยาเหยื่อ 3 ศพเขาตะเว เพิ่มให้ครอบครัวรายละ 1 ล้านบาท

ศอ.บต.เยียวยาเหยื่อ 3 ศพเขาตะเว เพิ่มให้ครอบครัวรายละ 1 ล้านบาท

สำนักข่าวอะลามี่ : จากกรณีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณเทือกเขาตะเว รอยต่อระหว่าง อ.ระแงะ กับ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และมีการปะทะโดยสำคัญผิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ นายฮาพีซี มะดาโอะ อายุ 24 ปี นายบูดีมัน มะลี อายุ 26 ปี และนายมะนาซี สะมะแอ อายุ 27 ปี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 เนื่องจากสำคัญผิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยทั้ง 3 ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นครอบครัวละ 500,000 บาท

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการเยียวยา และส่วนงานอื่นๆ ได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะดูแลการเยียวยากรณีที่เห็นว่าเป็นการกระทำอันเนื่องจากเป็นการสำคัญผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีระเบียบต่างๆ กำหนดไว้แล้ว

โดยที่ประชุม มีมติเห็นสมควรให้การเยียวยาเพิ่มเติมแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย อีกรายละ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามร่างระเบียบการเยียวยา ซึ่งได้ใช้ร่างระเบียบไปแล้วเหมือนกับกรณีหนึ่งที่เกิดเหตุที่ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง เมื่อปลายปี 2558

พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ 1 ใน 3 ครอบครัวมีบุตร 1 คน ซึ่งจะต้องดำเนินการเยียวยาในเรื่องการศึกษาโดยเป็นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนจบปริญญาตรีและเบี้ยยังชีพรายเดือน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยหลังจากนี้จะเร่งนำเข้าสู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลางเดือน ก.ค.นี้ เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ถัดไป ให้เป็นเรื่องเร่งด่วน

พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า นอกจากระเบียบของทางราชการที่กล่าวมา หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในฐานะพี่น้องร่วมชาติในหลายๆ กรณี อย่างกรณีของนายบูดีมัน ทาง ศอ.บต.ได้ประสานทางสาธารณสุขให้ดูแลบิดาของผู้ได้รับผลกระทบที่ป่วยโรคหัวใจ เพื่อไปพบแพทย์ในระหว่างที่เจ็บป่วยและอีกครอบครัวหนึ่งประกอบอาชีพในการขายของในตลาดได้จัดหารถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เพื่อให้มีความสะดวก และยังให้การช่วยเหลือเยียวยาอีกหลายเรื่อง