Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ศูนย์วิทย์ฯจัดสัมมนาออนไลน์ระดมนักวิชาการ

        ศูนย์วิทย์ฯจัดสัมมนาออนไลน์ระดมนักวิชาการ ถก “ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต"


            งานเสวนาวิชาการ ออนไลน์ หรือ Virtual Conference  เรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต"

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและนำเสนอแนวคิดฟื้นฟูวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านฮาลาลแก่สังคมโลกมุสลิมในประเทศไทย

            พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยความสามารถ ที่จะมามอบความรู้ให้แก่ผู้รับฟังในครั้งนี้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

           วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกมุสลิมในอดีต

           ความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแบะนวัตกรรมในโลกอิสลาม

           ความถดถอย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกอิสลามในปัจจุบัน

           และประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ

           ร่วมรับฟังพร้อมกันได้ผ่านระบบ Zoom และ Live ผ่าน FB ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เริ่มตั้งแต่ เวลา 13.00 - 17.00น.

          สอบถามข้อมูล โทร: 02-218-1053-4