Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ระดมทุนจัดงานกาวัฟฯช่วยเหลือด้านการศึกษาและกิจกรรมทางศาสนา

ระดมทุนจัดงานกาวัฟฯช่วยเหลือด้านการศึกษาและกิจกรรมทางศาสนา

              สำนักข่าวอะลามี่ : การก่อตั้ง “กองทุนวากัฟ และการบริจาคการศึกษาสู่สันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม”  และการจัดงาน “วันสถาปนากองทุนวากัฟผลบุญล้นเหลือคณานับ และสังคมอยู่ดี”


             อัลลอฮ์(ซบ.)ได้กล่าวไว้ในกุรอานความว่า ”อุปมาบรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในหนทางของอัลลอฮ์(ซบ.)นั้น อุปมัยเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นเจ็ดรวง ซึ่งในแต่ละรวงนั้นมีร้อยเมล็ด และอัลลอฮ์(ซบ.)นั้นจะทรงเพิ่มพูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ อัลลอฮ์(ซบ.)เป็นผู้ทรงกว้างขวาง ผู้ทรงรอบรู้”(อัลกุรอานบทที่2 อัลบาเกาะเราะฮ์ บัญญัติที่261)


             การจัดตั้ง “กองทุนวากัฟ” เป็นมาตรการหนึ่งที่จะทำหน้าที่ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้องค์กรที่ได้รับการบริจาคทรัพย์สินวากัฟ (ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค) สามารถที่จะทำให้ทรัพย์สินวากัฟไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเจตนารมย์ของผู้วากัฟและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการวากัฟได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้การจัดตั้งกองทุนวากัฟ จึงมีความสำคัญต่อสถาบันอิสลาม และความมั่นคงของพี่น้องมุสลิม

              ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ ประธานกองทุนวากัฟและบริจาคเพื่อการศึกษาสู่สันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนวากัฟฯ เพื่อการส่งเสริมช่วยเหลือด้านการศึกษา การดูแลเด็กและสตรี การสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง และการจัดการมัสยิด  ด้วยวิธีการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจะทำให้กองทุนได้รับทราบถึงความต้องการขององค์กรทั้งหมด เพื่อจะได้หาแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนวากัฟฯของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกับองค์กรในพื้นที่ต่อไป

             ฮัจยีวิบูลย์ มุขตารี ประธานจัดงาน “ วันสถาปนากองทุนวะกัฟผลบุญล้นเหลือคณานับ และสังคมอยู่ดีนั้น” ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ” วันสถาปนากองทุนวะกัฟผลบุญล้นเหลือคณานับ และสังคมอยู่ดีนั้น” เพื่อหาเงินสนับสนุนกองทุน วากัฟและบริจาคเพื่อการศึกษาและศาสนา ในการจัดงานครั้งนี้ จะเกิดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.30 น. ที่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (คลอง9)

              โดยได้รับเกียรติจากท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานอำนวยการ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ภายในงานจะมีรับประทานอาหารร่วมกันโดยการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน จำนวน 350 โต๊ะ

             ด้าน ฮัจยีณพช หวังอับดุลเลาะ เลขานุการประธานจัดงาน “วันสถาปนากองทุนวากัฟผลบุญล้นเหลือคณานับ และสังคมอยู่ดี” กล่าวถึง การจัดหารายได้มาจากการจัดให้มีการจำหน่ายบัตรโต๊ะจีน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                    1) VVIP ราคาท่านละ 3,000 บาท จำนวน 105 ที่นั่ง

                    2) VIP ราคาโต๊ะละ 5,000 บาท (10ที่นั่ง/โต๊ะ) จำนวน 50 โต๊ะ

                    3) โต๊ะธรรมดา ราคาโต๊ะละ 3,000บาท (10 ที่นั่ง/โต๊ะ) จำนวน 300 โต๊ะ

             
              นอกจากนี้สำหรับท่านที่บริจาคเงิน 10,000 บาท จะได้นั่งโต๊ะ VVIP และจะได้รับเกียรติบัตร จากท่านจุฬาราชมนตรี

             ติดต่อสนับสนุนงานได้ที่ : เลขานุการประธานจัดงานฯ

             คุณณพช หวังอับดุลเลาะ 089-690-2456

            คุณมีนา หวังอับดุลเลาะ 089-113-4509

            ติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ : ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ คุณอารียา มีนยี 089-667-7066