Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   อธิบดีกรมที่ดินต้อนรับ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ

อธิบดีกรมที่ดินต้อนรับ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ

พร้อมร่วมมือแก้ปัญหาที่ดินมัสยิด ถือเป็นการสร้างกุศล

               สำนักข่าวอะลามี่:  อธิบดีกรมที่ดิน เปิดห้องทำงาน ต้อนรับ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี พบปะแลกเปลี่ยนความเห็น และขอบคุณ อธิบดีและเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาที่ดินมัสยิดตลอดมาพร้อมอวยพรปีใหม่


             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มกราคม 2564 อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  พร้อมด้วย นายพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์ ประธานคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิด ,ตวนฮัจยีสมหวัง เสน่หา ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิด ,อิหม่ามมูฮัมหมัด เสน่หา อิหม่ามมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม(วังใหญ่) เขตบางกะปิ ,นายสมบูรณ์ วงษ์สันต์ ประธานชมรมมุสลิมรักษาความมั่นคงภายใน , นายอัมรินทร์ มีสุวรรณ กรรมการมัสยิดอิมาร่อตุดดีน (ลาดพร้าว) เขตห้วยขวาง  นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายสุเทพ พงษ์เกียรติกุล ประธานบริษัท บี.โอ.ที.จำกัด พร้อมด้วย นายเอกราช มูเก็ม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร ดิ อะลามี่

            เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วย ท่านณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน รักษาการที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ท่านเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดี, ท่านชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดี, ท่านเสวี จิระเสวี รองอธิบดี

             ในโอกาสนี้ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  กล่าวขอบคุณต่อท่านอธิบดีกรมที่ดิน ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินทั่วประเทศ ที่ให้การช่วยเหลือ ผและให้ความอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนนำไปสู่แก้ปัญหาไปแล้วหลายโครงการ และยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการแก้ไข

              ทั้งนี้ พี่น้องมุสลิมมีความตระหนักเรื่องมัสยิดที่ปล่อยปละละเลยเป็นที่ดินวากัฟ เปรียบเสมือนที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งหลายมัสยิดยังไม่ได้มีการจัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับที่ดินวากัฟ ในหลักการศาสนาอิสลาม ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถ ย้าย ถ่ายโอน หรือให้ใครไม่ได้ เพราะถือเป็นทรัพย์ที่บริจาคให้เป็นไปตามเจตนารมย์เพื่อพระเจ้า


              “ ในอดีต ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ร.9 เมื่อครั้งเสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้รับเสด็จเชิญท่านขึ้นประทับ ณ มิมบัร หรือ ธรรมาสน์ ซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมต้อนรับในขณะนั้นเป็นคุณพ่อของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มัสยิดไม่มีที่เป็นของตนเอง ทรงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อที่ดินบริจาคให้มัสยิดดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่ในหลวง ร.9 ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินมอบให้มัสยิด หลังจากนั้น ล้นเกล่าล้นกระหม่อม ร.9  ก็บริจาคให้มัสยิดตลอด   อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ กล่าวและว่า

               ในฐานะตัวแทนพี่น้องมุสลิมขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดินทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาที่ดินของมัสยิด เพราะที่ดินมัสยิด ถือเป็นสถานที่ของพระเจ้า ขอให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินทั่วประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป             ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ในสมัยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมในพิธีมอบที่ดินวากัฟจากเจ้าชาย จากประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังจากย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต และมีโอกาสต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรี ในโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมในภูเก็ตหลายครั้ง และมีโอกาสทำงานกับพี่น้องมุสลิมด้วยความมิตรที่ดีเสมอมา

              โดยก่อนหน้านี้  นายพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์ ประธานคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและอวยพรปีใหม่ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมและเปลี่ยนความเห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินมัสยิดในกรุงเทพมหานครด้วย