Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   มอบที่ดิน 1.2 ไร่ มูลค่ากว่า13 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลตำบลราไวย์

มอบที่ดิน 1.2 ไร่ มูลค่ากว่า13 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลตำบลราไวย์

           สำนักข่าวอะลามี่ : นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์  ต้อนรับ นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 พร้อมรับมอบที่ดินบริจาคสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ 1 ไร่ 2 งาน มูลลค่ากว่า 13 ล้านบาท จาก คุณสุภาภรณ์ สาลี เพื่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ ทดแทนสถานที่เดิม


          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รก.ผอ.โรงพยาบาลป่าตอง, นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.โรงพยาบาลฉลอง, นางสาวอุไร สมัครการ ผอ.สพ.สต.ราไวย์ และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับ นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 และคณะ  

            ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลราไวย์ และลงพื้นที่ที่ดินบริจาคสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ จาก คุณสุภาภรณ์ สาลี ซึ่งบริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน มูลค่ากว่า 13,000,000 บาท เพื่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ ทดแทนสถานที่เดิม อีกทั้งยังเป็นการขยายเพิ่มพื้นที่ในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ อีกด้วย

             นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุภาภรณ์ สาลี ชาวตำบลราไวย์ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ราคาประเมินกว่า 13,000,000 บาท แต่ถ้าเป็นราคาซื้อขายปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ แทนที่เดิมซึ่งมีสภาพแออัด
             โดยสภาพพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวทะเล ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเทศบาลราไวย์ / ผู้จัดการออนไลน์