Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ชาวมุสลิมไม่พอใจรัฐบาลสวีเดน ให้พื้นที่พวกสุดโต่งเผา อัล กุรอ่าน


ชาวมุสลิมไม่พอใจรัฐบาลสวีเดน

ให้พื้นที่พวกสุดโต่งเผา อัล กุรอ่าน

            กลุ่มสุดโต่งในเดนมาร์ค ใช้พื้นที่ในสวีเดน ประท้วง เผา อัล กุระอ่าน ท่ามกลางการไม่พอใจของมุสลิมและกลุ่มไม่เห็นด้วย ที่ตำรวจสวีเดนพร้อมอาวุธครบมือ ออกมาคุ้มครองกลุ่มละเมิดความเชื่อของศาสนิกอื่น

            เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งตรงกับเวลาประมาณ 18:00 น.ในประเทศไทย ทีมข่าวอะลามี่ ได้รับรายงานจากเมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน  ว่า มีกลุ่มสุดโต่งจากประเทศเดนมาร์คกลุ่มหนึ่งมาใช้พื้นที่ในประเทศสวีเดนเคลื่อนไหวชุมนุมแสดงออกการต่อต้านอิสลามด้วยการเผาอัล กุรอ่าน โดยมีตำรวจสวีเดน ออกมาปกป้องคุ้มครองคนเผาอัลกุรอาน

            ทั้งนี้กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมชนต่อต้านของกลุ่มสุดโต่ง ให้เหตุผลว่า ประชาชนคนสวีเดน เป็นผู้เสียภาษีให้กับรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งเงินเดือนข้าราชการ รวมถึงตำรวจทุกนาย

            กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยยังระบุว่า แม้ว้ารัฐบาลสวีเดน จะเป็นประเทศเสรี แต่การละเมิดความเชื่อของต่างศาสนิก ถือว่าเป็นการคุ้มครองความเสรีภาพที่มากเกินไป และอาจเป็นชนวนนำมาซึ่งความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นจากกลุ่มเล็กๆ

            อย่างไรก็ตาม การเผาอัลกุรอ่าน ดังกล่าว เป็นการแพร่เชื้อของกลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มสุดโต่งในยุโรปที่แพร่กระจายทั้งใน สวีเดน เดนมาร์ค และฝรั่งเศส ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้มุสลิมทั่วโลกไม่พอใจขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น