Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนส่งแรงงานไทยจากชายแดนใต้ไปซาอุฯ

ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนส่งแรงงานไทยจากชายแดนใต้ไปซาอุฯ

           สำนักข่าวอะลามี่ :  ศอ.บต. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน จัดกิจกรรมรอมฎอน เยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ด้านเลขาฯ ศอ.บต. เผย เตรียมบินไปซาอุฯ 15 พ.ค. นี้ เพื่อหารือ ส่งแรงงานไทย ชุดแรก


            เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน จัดกิจกรรมรอมฎอน เยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ท ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดร.อะหมัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พันเอกปกรณ์  จันทรโชตะ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยเยาวชนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน กว่า 120 คน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมละศีลอดพร้อมกันในเวลา 18.27 น.

            พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและวันสำคัญของทุกศาสนาในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสร้างสังคมสันติสุข ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์นั้น ได้พยายามที่จะเดินทางร่วมละศีลอดกับพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเกือบทุกวัน ซึ่งเข้าใจว่า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขัดเกลา การอดทน อดกลั้น และสร้างสิ่งที่ดีงาม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน สิ่งใดที่สามารถทำได้ก็จะรีบดำเนินการทันที

            อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ได้มอบอินทผาลัม แก่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ภายในต้นเดือนของการเริ่มถือศีลอด พร้อมมอบให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ เพื่อนำไปให้นักโทษได้รับประทานในเรือนจำอีกด้วย

            เลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวถึงกิจกรรมที่ ศอ.บต. เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ว่า ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จชต. ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ถูกยกระดับขึ้นของประเทศไทย และประเทศซาอุดีอารเบีย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


             อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ก็มีกำหนดเดินทางร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี ไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียอีกครั้ง เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอดังกล่าว พร้อมกับหารือส่งแรงงานไทยไปทำงาน ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเป็นการหารือในการเพิ่มทักษะของประชาชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสอดรับกับความต้องการแรงงานในประเทศซาอุฯ โดยคาดว่า ภายในอีก 2 เดือนข้างหน้า ก็จะมีการส่งแรงงานในพื้นที่ จชต.ชุดแรกไปทำงาน ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาล