Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ดร.ชลิต ศรีสมาน จากพรรคไทยสร้างไทย ชูพัฒนาชายแดนใต้ทุกมิติสู่เมืองเศรษฐกิจยั่งยืน

ดร.ชลิต ศรีสมาน จากพรรคไทยสร้างไทย

ชู พัฒนาชายแดนใต้ทุกมิติสู่เมืองเศรษฐกิจยั่งยืน

สำนักข่าวอะลามี่ : ดร.ชลิต ศรีสมาน ผู้สมัครหน้าใหม่จากนักการเงิน ผู้บริหารสถานศึกษาสู่เวทีการเมือง  ผู้สมัคร สส.พรรคไทยสร้างไทย .ปัตตานี เขต 1  พกพาอุดมการณ์อย่างหนักแน่นในการวางนโยบายสนับสนุนพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะที่เป็นรากฐานของต้นตระกูล มาสู่การพัฒนาทุกมิติสู่เมืองเศรษฐกิจยั่งยืน


ดร.ชลิต ศรีสมาน  ผู้สมัคร สส.พรรคไทยสร้างไทย จ.ปัตตานี เขต 1 ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอะลามี่ ถึงเส้นทางชีวิตจากนักบริหารการเงิน และนักบริหารสถานศึกษา สู่เวทีการเมืองในครั้งนี้ว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาส มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความงดงามของธรรมชาติ รวมทั้งมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ

“ วันนี้ปัตตานีและจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยว อีกทั้งยังมีอาหารฮาลาลที่ขึ้นชื่อมากมาย ต้องร่วมผลักดัน เเละส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเห็นว่าสามจังหสัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่แห่งศักยภาพที่จะสามารถดึงดูดชาวมุสลิมทั่วโลกมาเยือน และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยและประชาชนได้มหาศาล”


ดร.ชลิต ศรีสมาน  กล่าวว่า  สิ่งสำคัญต้องชูสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้เศรษฐกิจนำความไม่สงบ พร้อมประกาศแก้ปัญหาความไม่สงบ ลุยปรับกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา อย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง เพื่อคืนสันติภาพ และความสงบให้พี่น้องสามจังหวัดโดยเร็ว

พรรคไทยสร้างไทย จะผลักดันให้ จังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อยกระดับจังหวัดเหล่านี้ สู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลของโลก ส่งออกไปยัง ประเทศมุสลิมทั่วโลก ทั้งยังเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตร

ประสบการณ์การทำงาน

-ด้านบริหารการศึกษา ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาแห่งยุคศตวรรษที่ 21 ศูนย์การเรียนดรุณอินเตอร์นอเลจจ์

-ด้านบริหารธุรกิจ อุปนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)

-ด้านบริหารสถาบันการเงิน อดีตผู้บริหารสถาบันการเงินอิสลาม (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, บมจ.อะมานะฮ์ลิสซิ่ง, สหกรณ์บริการอิสลามเนียะมะตุลลอฮ์)

-ด้านบริหารกิจการศาสนาอิสลาม อดีตคอเต็บและรักษาการณ์อิหม่ามมัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์

 

การศึกษา

-ระดับมัธยมศึกษา อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

-ระดับซานาวีย์ โรงเรียนศาสนวิทยา

-ระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับที่ 1 สาขาวิชาอิสลามศึกษา โปรแกรมภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

-ระดับปริญญาโท สาขาวิชาอุศูลลุดดีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

-พร้อมได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี พ.ศ.2564

-ระดับปริญญาเอก ด้านการบริหารและภาวะผู้นำ จาก Intercultural Open University