Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   World HAPEX 2023 เปิดอลังการณ์ ผู้ร่วมงานแสดงสินค้าฮาลไทย-ต่างชาติคึกคัก

World HAPEX 2023  เปิดอลังการณ์
ผู้ร่วมงานแสดงสินค้าฮาลไทย-ต่างชาติคึกคัก

        Alami News : สถาบันฮาลาล ม.อ. ปักธงชูความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลไทยผ่านการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล World HAPEX 2023 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ก.ค. นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่      วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566) ณ คอนเฟอร์เรนซ์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2566 World HAPEX 2023 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 โดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวดุอาอ์ (ขอพร) ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อํานวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2566 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ”       นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีความพร้อมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขจัดปัญหาความยากจน พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยและทางวิชาการ สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลของชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็ง โดดเด่น ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล และพร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตกำลังคนด้านฮาลาล และด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศต่อไป”      ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า “การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2566 (WORLD HAPEX 2023) ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 12 เพื่อให้เกิดโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาล เพื่อกระตุ้นนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการฮาลาลในพื้นที่ได้รับรู้แนวทางการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ สามารถพัฒนาธุรกิจเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาลของตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิชาการ ที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการฮาลาลมาจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล โดยในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ”      ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อํานวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึง การจัดงานว่า “ภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการนำเสนอบทความวิชาการนานาชาติ ด้านฮาลาล จำนวน 22 บทความงานวิจัย และบทความวิชาการจาก 10 ประเทศ มีการปาฐกถาพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้านฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ มีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ จากในประเทศไทยและประเทศมุสลิมมากกว่า 200 ร้านค้า ทั้งอาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง อาหารปรุงสด รวมไปถึงกิจกรรม และนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันขับร้อง อนาชีด การแข่งขันชาชัก รวมทั้งการแข่งขันเมนูอาหารฮาลาล และอื่น ๆ อีกมากมาย”


      สำหรับงาน World HAPEX 2023 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลที่น่าสนใจภายในงานได้ทาง Facebook : World HAPEX