Life style
Home   /   Life style  /   แฟชั่นมุสลิมในต่างแดน

ท่อง"อิสตันบูล" ตลาดแฟชั่นมุสลิมตุรกี

โดย วรัญญา พุ่มเพ็ชร

                 สำนักข่าวอะลามี่ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร นำนักออกแบบแฟชั่นมุสลิม ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิม ปี 2556 ดูงานแฟชั่น ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี


                 ทั้งนี้ได้คัดเลือกมาจากการเข้าฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อไปศึกษาดูงานแฟชั่น 17 คน ทั้งที่เป็นกลุ่มมุสลิมและผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 35 คน

                 รติยา วงศ์เสงี่ยม เลขานุการชมรมเครื่องนุ่งห่มมุสลิมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การไปดูงานครั้งนี้ ได้เห็นรูปแบบแฟชั่นที่ทันสมัยและความแตกต่าง ซึ่งในแต่และประเทศ แฟชั่นจะแตกต่างกันไป เช่น แฟชั่นในประเทศไทย จะอิงต้นแบบอินโดนีเซียซึ่งเป็นงานปักระยิบระยับ ส่วนแฟชั่นประเทศตุรกี จะออกไปแนวยุโรป

                " แฟชั่นในแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์เฉพาะ แต่เราสามารถนำเอามาประยุกต์หรือมาผสมผสานหาความลงตัวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรือสร้างความแปลกใหม่ และนำไปใช้งานได้ในแต่ละโอกาส " รติยา กล่าวและว่า

                  ประเทศตุรกี นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางการซื้อขายจากหลายประเทศ อาทิเช่น อิรัก อิหร่าน ซีเรีย  ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมโครงการ อยากให้ทางรัฐบาล หาตลาดหรือติดต่อหาประเทศคู่ค้า เพื่อที่จะได้ส่งสินค้าไทยไปวางขายในตลาดต่างประเทศ สามารถยกระดับแฟชั่นประเทศไทย และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งในอนาคต

                  สำหรับโครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิม ปี 2556 จะมีการประกวดแฟชั่นซึ่งคัดเลือกผู้เข้ารอบ 50 แบบเข้าประกวดรอบตัดสินในวันที่18 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น. - 20.00 น. ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว เซ็นทรัลเวิล์ดคอร์ด ในคอนเซ็ป  ORIGINALITY THAI MUSLIM ( รังสรรค์ใหม่ เอกลักษณ์ ไทยมุสลิม) ในรูปแบบผลงานชุดลำลอง ชุดทำงาน ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

                   โดยรางวัลทุกประเภทนอกจากจะรับเงินรางวัลแล้ว ก็จะได้รับโล่ห์และประกาศนียบัตร อีกด้วย

ตีพิมพ์ครั้งแรก: นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับเดือนมิถุนายน 2556