Life style
Home   /   Life style  /   สวัสดี...... วันปีใหม่อิสลาม

สวัสดี...... วันปีใหม่อิสลาม

            สำนักข่าวอะลามี่ : แม้จะไม่ใช่เทศกาลที่ยิ่งใหญ่เหมือนเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่นับตามปฎินฝรั่งหรือ คริสศักราช และ พุทธศักราช แต่ “ ปีใหม่ตามปฎิธินอิสลาม” ก็ได้ทำให้บางคนได้รำลึกว่า วันนี้ก็ยังมีอยู่

            วันนี้....วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1433 ตามปฏิทินอิสลาม นั่นหมายความว่า วันนี้....เป็นวันขึ้นปีใหม่ หรือ ฮิจเราะห์ศักราชใหม่ ตามปฏิทินอิสลาม

               สำหรับวิถีวัฒนธรรมของมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอดีตหลายชุมชน  ผู้เฒ่าผู้แก่ จะมีการอ่านบทขอพรเป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะในมัสยิดของชุมชน เพื่อขอภัยโทษในอดีตที่ผ่านมา และขอความเป็นศิริมงคลในปีถัดไป

              แม้หลายชุมชน หรือ หลายคนจะไม่ปฏิบัติ เพราะถือว่าท่านศาสดา มูฮัมมัด ไม่เคยทำเป็นแบบอย่าง

             แต่ในช่วงสิบปีหลังนี้ พบว่า โรงเรียนสอนศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อบรมประจำมัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จะมีกิจกรรมรำลึกปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่อย่างเอิกเกริก ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการเดินพาเหรดเชิงสร้างสรรค์   การประกวดกิจกรรมบนเวที  กีฬาต่างๆ ทั้งพื้นบ้านและสากล รวมทั้งการบรรยายธรรมเรื่องคุณค่าและบทเรียนฮิจเราะห์ศักราชใหม่

              ที่โรงเรียนฟัตฮูอิสลามมี บ้านด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คืออีกหนึ่งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ที่จัดกิจกรรมนี้

               อดีตศิษย์เก่าโรงเรียนฟัตฮูอิสลามมี ซึ่งปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นครูสอนศาสนาที่โรงเรียนแห่งนี้ บอกว่า ทางโรงเรียน โดย บาบอ สุริยา สายวารี ซึ่งเป็นโต๊ะครู ของปอเนาะแห่งนี้ ได้จัดเพื่อให้เด็กๆได้รับรู้ถึงประวัติศาตร์ของศาสดา มูฮัมหมัด ซึ่งเป็นผู้รับสารจากพระผู้เป็นเจ้า มายังมวลประชาชาติ รวมถึงวันนี้ 1432 และกำลังจะขึ้นปี1433 ในวันนี้

               สำหรับกิจกรรมเพื่อเป็นการตอนรับปีใหม่  ในวันนี้(26พ.ย.2554) หรือตรงกับวันที่ 1 มะฮรอม (ตามปฎิธินอิสลาม) ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที อนาชิร นาซีฮัต

                นอกจากนี้ตามโปรแกรม ยังจะมีกิจกรรมกลางแจ้ง แข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล แต่เนื่องด้วยฝนตกหนักติดต่อมาหลายวัน จึงต้องยกเลิกไปโดยปริยาย

               เพื่อเป็นการต่อยอดของกิจกรรม ในช่วงของวันสงกรานต์ ของทุกๆปี หรือ ในวันปีใหม่ไทย  ทางโรงเรียนยังได้จัดค่ายเยาวชน เพื่อให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดความปรองดองระหว่างโรงเรียนต่างๆ

                  นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันรำลึกถึงวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิธินอิสลาม เพื่อให้ชุมชนและเยาวชนรำลึกถึงความสำคัญ ให้รู้จักรากเหง้าของตัวเอง โดยที่ไม่ลุ่มหลงกับวัฒนธรรมอื่นจนลืม รากของตัวเอง