Life style
Home   /   Life style  /    ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม ออกจิตอาสา

   ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม ออกจิตอาสา

             ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย คุณคัมภีร์  ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี นำคณะชมรมฯ ร่วมพัฒนาทำความสะอาดชายหาดชะอำ และมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา