Education
Home   /  Education

ศอ.บต.ส่งฮุดญาจในโครงการคนดีมีคุณธรรม ในพื้นที่ 5 จังหวัดชาแดนใต้200คน ขึ้นเครื่อง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ท่ามกลางญาติพี่น้องร่วมส่งจำนวนมาก

ถอดบทเรียน: ออสเตรเลียกับการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ในมุมมองของ"อับดุลสุโก ดินอะ" ฝ่ายวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะจังหวัดชายแดนใต้

เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย รับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต.

"พิมานพิทยาสรรค์" ทุ่ม 12 ล้านบาทเปิดการเรียนการสอนด้านภาษา นำร่องปี 54 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ในปี 58

ภาคประชาชนชายแดนใต้ จัดตั้งสมาคมมุสลิม พุทธ จีน ดึงจุดแข็งการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มที่แตกต่างกันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หวังสร้างสันติสุขชายแดนใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. พอใจผลจการติวเข้มเสริมทักษะความรู้ หลังจากสติถิผู้เข้าสอบ กพ. ภาค ก ใน จชต. สอบผ่านมากขึ้น พร้อมสั่งขยายผลดำเนินการต่อในปีหน้า

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนาม MOU กับกรมสรรพกร เพื่อร่วมส่งเสริมการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และถือให้เป็นหน้าที่เพื่อชาติ โดยให้นิสิตนักศึกษา มีฐานความรู้ด้านภาษีตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ดัน SME Online  รองผู้ว่าฯ เผยเชื่อมธุรกิจสู่อินโดจีน

เปิดวิสัยทัศน์ "ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ " ทายาทรุ่น 4 อธิการบดี ม.หาดใหญ่

องค์กรมุสลิมจับมือ อบจ.นครศรีฯ เดินหน้าโครงการก่อสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดนครศรีฯ เตรียมตั้งเป็น“ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช” คาดใช้งบถึง 150 ล้านบาท