Opinion
Home   /  Opinion

สองชุมชนมุสลิมในเชียงใหม่ กลุ่มโรงเรียน ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ ร่วม การอบรม การเขียนและมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ

รอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

 

มารยาทการเดินทาง ทางอากาศ  โดย : กัปตันกอำพล ขำวิไล


การค้นหาผู้นำที่เข้าถึงภารกิจองค์กรนับว่าเป็นความท้าทาย ยิ่งกว่านั้นความสลับซับซ้อนกำลังตามมา จากการก่อตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน