Inside Asia
Home   /   Inside Asia  /   อินโดนีเซีย นำธุรกิจแฟชั่นรุกตลาดไทย

อินโดนีเซีย นำธุรกิจแฟชั่นรุกตลาดไทย

           สำนักข่าวอะลามี่:  กงสุลอินโดนีเซียสงขลา นำผู้ประกอบการ ร่วมงาน WORLD HAPEX2017  หวังเจาะตลาดแฟชั่นมุสลิม

             คุณสุวิทย์ บินหวัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา กล่าวถึงความร่วมมือการจัดงานแสดงสินค้า World Hapex2017 ว่า ทางสถานกงสุลอินโดนีเซีย ได้ประสานงานกับทางกลุ่มผู้ประกอบการทางฝั่งอินโดนีเซีย มีสินค้าที่เป็นสินค้าฮาลาล และ สินค้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งทุกปีจะมีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการนี้เกิดการเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ

         สำหรับปีนี้นำผู้ประกอบการทางฝั่งอินโดนีเซีย เข้ามา 6 ผู้ประกอบการ เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่น บาติก และแฟชั่นมุสลิมสมัยใหม่  4 ราย และอีก 2 ราย เป็นผู้ประกอบการประเภทอาหาร เครื่องแกง หรือเครื่องปรุงรสฮาลาล และอีกบูธเป็น สินค้าประเภทเนื้อหยองและปลาหยอง ซึ่งเรามองว่าอาจจะสามารถเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยของเราได้

                สำหรับทั้ง 6 ผู้ประกอบการ จะมาจากแหล่งที่แตกต่างกัน อาทิเช่น จาก จาร์การ์ต้า เมืองหลวง จากเมืองบันดุง ที่เป็นแหล่งเมืองแฟชั่นที่นำสมัยของอินโดนีเซีย จากชวากลาง เมืองบาติก เป็นศูนย์กลางของเมืองปากาโลงัน ก็ได้มาร่วมในงานครั้งนี้ และอีกรายเป็นเสื้อวัฒนธรรม หรือเสื้อประเพณี เสื้อบาหย่า มาจากเมืองปาดั้ง ทางเกาะสุมาตราตะวันตก ส่วนที่เป็นอาหารก็จะมาจากจาร์การต้า และ เมืองบันดุง

                คุณสุวิทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าของอินโดนีเซีย ได้มีการพัฒนาอย่างดีมาก รวมถึงการออกแบบและดีไซน์ โดยเฉพาะเสื้อผ้า เราก็มีการดีไซน์และออกแบบแฟชั่นที่นำหน้าหลายๆ ประเทศ และเป็นต้นแบบให้กับแฟชั่นในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะแฟชั่นในกลุ่มมุสลิมและมุสลิมะห์ ที่หลากหลายตามสมัย


               “ เรามองว่าเมืองไทย เป็นตลาดที่เปิดกว้าง อีกทั้งมุสลิมในเมืองไทย มีรสนิยมในการแต่งกายตามแฟชั่น มีการนำเข้าสินค้าอินโดนีเซียในทำตลาดในเมืองไทยจำนวนมาก และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นอย่างดี”

                 สำหรับการนำสินค้าจากอินโดนีเซียมาร่วมในงาน World Hapex 2017 ในครั้ง เราคาดหวังว่าจะสามารถเชื่อมโยงทางด้านการค้าซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวก็จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพี่น้องของเราที่อยู่ในประเทศและบ้านใกล้เรือนเคียง ในความเป็นมุสลิม และโดยเฉพาะที่อยู่ในอาเซียน ของเรา