Inside Asia
Home   /   Inside Asia  /   40th Anniversary of the victory. The Islamic Revolution in Iran

อิหร่าน ฉลองครบรอบปีที่ 40 สถาปนารัฐอิสลาม

40th Anniversary of the victory. The Islamic Revolution in Iran

By : Ekkarat Mukem
         Alami News Agency

              สำนักข่าวอะลามี่ :  วันชาติอิหร่าน จะเป็นการรำลึกถึงปฏิวัติอิหร่าน หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปฏิวัติอิสลามที่เป็นจุดสิ้นสุดระบบกษัตริย์ของอิหร่าน ”           สำหรับปีนี้ เป็นการฉลองครบรอบปีที่ 40 การสถาปนาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  H.E. Mr. Mohsen Mohammadi  Ambassador Iran of Thailand (เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย) จัดฉลอง 40th Anniversary of the victory. The Islamic Revolution in Iran. ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

           โดยมี ผู้แทนรัฐบาลไทย นักการทูตจากโลกมุสลิม นักการศาสนา นักวิชาการ นักธุรกิจ และบุคคลสำคัญ ตลอดจนชาวอิหร่านที่พำนักในประเทศไทยเข้าร่วมงานจำนวนมาก

          บรรยากาศภายในงานได้นำศิลปะ และวัฒนธรรมอิหร่านมาแสดงกับผู้เข้าร่วมงาน บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของอิหร่านในปัจจุบัน

          สำหรับเส้นทางสู่การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน นับในเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ.1979  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของอิหร่าน  คือ ชัยชนะของการปฏิวัติ หรือ เรียกว่าการปฏิวัติอิหร่าน 

          การปฏิวัติอิสลาม หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโค่นราชวงศ์ปาห์ลาวี ภายใต้พระเจ้าชาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี องค์สุดท้ายที่ปกครองอิหร่าน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในปี 1979           โดยการแทนที่ด้วยการปกครองแบบสาธารณรัฐอิสลาม ภายใต้ผู้นำปฏิวัติ “ อายาตุลลอฮ รูฮุลลอฮ์ โคมัยนี “ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การฝ่ายซ้ายและองค์กรอิสลาม สถาบันศาสนา นักบวช นักวิชาการ และขบวนการนักศึกษาชาวอิหร่าน

หมายเหตุ: ตีพิม์ครั้งแรก นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับมีนาคม  2562