Business
Home   /   Business  /   กลุ่มทรู หนุนโครงการ พิราบน้อย

กลุ่มทรู หนุนโครงการ พิราบน้อย 

            สำนักข่าวอะลามี่ : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรูมอบรางวัล “พิราบน้อย ครั้งที่ 18” ประจำปี 2558  เผยปีนี้ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 102 ผลงาน จาก 14 สถาบันทั่วประเทศ 


                สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม  รองผู้อำนวยการ  สายงานสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรางวัลพิราบน้อยครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                ทั้งนี้ รางวัลพิราบน้อยครั้งที่ 18 มีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 102 ผลงาน จาก 14 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศ มีดังนี้

                 รางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 รางวัลข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว “สตง.สั่ง มจษ.เคลียร์ปม บ.แม่บ้าน พนง.ไม่ครบตามสัญญาจี้ปรับเงิน 1.4 หมื่นต่อวัน” หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

                รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว “ฝึกเหยี่ยวล่านกหวั่นทำลายระบบนิเวศ” หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                 รางวัลข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว “การเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

                รางวัลริต้า ปาติยะเสวี - สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว “กดวีไอพีสิคะ... รออะไรอยู่” หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 รางวัลข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter ยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 3000 บาท ได้แก่ ข่าว “นิสิต ม.บูรพา ข้องใจรักษาพยาบาลต้องเสียเงิน ทั้งที่มีประกัน - รอง ผอ.โรงพยาบาลแจงจ่ายเพิ่มแค่ยาบางตัว” ของนายพิทักษ์ จันทร์พลงาม จากมหาวิทยาลัยบูรพา