Business
Home   /   Business  /   ซีพีเอฟ ได้รับการรับรองด้าน IT ระดับสากล
ซีพีเอฟ ได้รับการรับรองด้าน IT ระดับสากล 

             สำนักข่าวอะลามี่ : CPF IT Center ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้รับการรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 3 ระบบ จาก 2 องค์กรสากล ตอกย้ำศักยภาพด้าน IT เดินหน้าธุรกิจในยุคดิจิตอล            นายประเดิม โชติศุภราช  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพในงานบริการด้วยระบบไอทีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Charoen Pokphand Malaysia หรือซีพีมาเลเซีย โดยการสนับสนุนจาก CPF IT Center ผ่านการรับรองระบบการจัดการแบบบูรณาการถึง 2 ระบบ จาก BSI (British Standards Institution) Malaysia ซึ่งเป็นองค์กรดำเนินงานด้านมาตรฐานการบริหารและจัดการในระดับสากล ทั้ง ISO27001: 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management Systems : ISMS) ที่กำหนดความต้องการ (Set of Requirements) เกี่ยวกับการจัดทำระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย
           ทั้งนี้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรับรอง ISO20000: 2011 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ "IT Service Management : ITSM" ด้านกระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นเรื่องกระบวนการในการให้บริการแก่ผู้ใช้ (Users) และลูกค้า (Customers) เป็นหลัก


           “ความมั่นคงทางข้อมูลมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลคู่ค้าหรือข้อมูลสำคัญทางธุรกิจถูกนำไปเปิดเผยได้ รวมทั้งกระบวนการให้บริการด้าน IT ที่มีมาตรฐานย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้กับผู้ใช้บริการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้ เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตสอดรับกับยุคดิจิตอล” นายประเดิม กล่าว

            นอกจากนี้ CPF IT Center ยังได้รับประกาศนียบัตรการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM Certificate) จากไมโครซอฟท์ (Microsoft Operations Pte Ltd.)  ที่สะท้อนภาพองค์กรที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดี จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยได้นำระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์มาใช้ตั้งแต่ปี 2553 และยังให้ความร่วมมือกับเจ้าของซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 

             “การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ IT ของซีพีเอฟ ทั้งในด้านการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะยังคงรักษาระดับการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง” นายประเดิม กล่าว.

..................................

CP Foods certified world class IT standards

           Alaminews : Charoen Pokphand Foods (CP Foods) announced that Charoen Pokphand Malaysia (CP Malaysia) recently certified two ISO standards for IT systems while CP Foods IT center is certified SAM Certificate by Microsoft.


 
          Mr. Praderm Chotisuparach, Executive Vice President - Computer Office of CP Foods, announced that BSI (British Standards Institution) Malaysia, a well-known certification body in Malaysia, has certified CP Malaysia on ISO27001: 2013, a certification for Information Security Management Systems (ISMS) and ISO20000: 2011 that provides the standardization for IT Service Management (ITSM). Moreover, CP Foods IT Center is now certified Software Asset Management (SAM Certificate) by Microsoft Operations Pte Ltd.
 
          Mr.Praderm explained that ISO27001 reflected the operational excellence in information assets security while being certified on ISO20000: 2011 means the quality of company’s IT service has met users and consumers’ expectations.
 
           “Information security is vital for the business. We need to be sure that the company’s information, especially our customer data, remains confidential.” Mr. Praderm said, stressing importance of IT security in a digital economy.
 
           CP Foods IT service is focusing on consumer experience enhancement by moving toward innovative services to provide consumer satisfaction in a timely manner.
 
          Beside ISO standard certifications in Malaysia, the IT center also received SAM Certificate from Microsoft Operations Pte Ltd. for the effectiveness of its software assets management, ensuring the integrity, security as well as reducing cost of operation from software duplications. The company has adopted software management system since 2010.
 
          “Software Asset Management has improved the efficiency of CP Foods’ IT works. It helps us to reduce cost of operation and ensure that CP Foods’ software licenses is compliant,” he said. “The company strives to maintain the standard of software management to make our stakeholders confident in our integrity and good governance.”