Business
Home   /   Business  /    จัดโครงการอบรมประวัติศาสาตร์ชาติไทย และ พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
 จัดโครงการอบรมประวัติศาสาตร์ชาติไทย และ พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย             สำนักข่าวอะลามี่:  สำนักงาน กศน.ปัตตานี ร่วมกับ กอ.รมน. จัดโครงการอบรมประวัติศาสาตร์ชาติไทย และ พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมี พลเอกวิษณุ ไตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี เมื่อเร็วๆนี้