Business
Home   /   Business  /   ไทยสมายล์ประกาศเพิ่มเที่ยวบิน 3 เส้นทาง กระบี่ อุดรธานี และอุบลราชธานี

ไทยสมายล์ประกาศเพิ่มเที่ยวบินใน 3 เส้นทาง กระบี่ อุดรธานี และอุบลราชธานี

         สำนักข่าวอะลามี่ :  ไทยสมายล์ประกาศเพิ่มเที่ยวบินใน 3 เส้นทาง กระบี่ อุดรธานี และอุบลราชธานี 
เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกเวลาเดินทางให้แก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น


          สายการบินไทยสมายล์ประกาศเพิ่มเที่ยวบินใน 3 เส้นทางภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกเวลาเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร และ ยังตอบรับกับปริมาณความต้องการจากผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนี้          เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กระบี่ เพิ่มเที่ยวบินเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินใหม่ได้แก่ เที่ยวบิน WE241 (08.00-09.20) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กระบี่ และ เที่ยวบิน WE242 (10.10-11.30) กระบี่ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

           เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุดรธานี เพิ่มเที่ยวบินเป็น 5 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินใหม่ได้แก่ เที่ยวบิน WE014 (06.40-07.45) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุดรธานี และ เที่ยวบิน WE015 (08.15-09.20) อุดรธานี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2560


           เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุบลราชธานี เพิ่มเที่ยวบินเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินใหม่ได้แก่ เที่ยวบิน WE030 (16.10-17.15) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุบลราชธานี และ เที่ยวบิน WE031(18.05-19.10) อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ )ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560

          บินไปกับสายการบินที่หนึ่งของเอเชียแปซิฟิก การันตีด้วย 3 รางวัล จาก TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2017 พร้อมบริการเต็มรูปแบบ (Full Service) สะสมไมล์กับรอยัลออร์คิดพลัส
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองบัตรโดยสารได้ที่ www.thaismileair.com Smile Call Center 1181 หรือ 02-118-8888 และ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ทุกแห่ง

          กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กระบี่ 4 เที่ยวบินต่อวัน เริ่ม 24 ก.ค. – 31 ส.ค.นี้
         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุดรธานี 5 เที่ยวบินต่อวัน ทุกวันพฤหัสบดีวันที่ 27 ก.ค. – 28 ก.ย.นี้
         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อุบลราชธานี 4 เที่ยวบินต่อวัน ทุกวันศุกร์วันที่ 28 ก.ค.-29 ก.ย.นี้