Business
Home   /   Business  /   ซีพีเอฟ เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ รุกตลาดคนรุ่นใหม่

 ซีพีเอฟ เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่

รุกตลาดคนรุ่นใหม่ เน่นใส่ใจสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม

               สำนักข่าวอะลามี่ : บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่เน้น “ทุกคำมีความหมาย” ใส่ใจผู้บริโภคและห่วงใยโลก


                นายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด ซีพีเอฟ กล่าวว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ของบริษัทสู่การเป็น “ครัวของโลก” ด้วยการผลิตอาหารคุณภาพดี สด สะอาด และปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน “อาหารมั่นคง, สังคมพึ่งตน, ดิน น้ำ ป่าคงอยู่” และสอดคล้องตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact : UN Global Compact) และมุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainabel Development Goals : SDGs)

             “ซีพี ตระหนักดีว่า ทุกคำในทุกเมนู เป็นมากกว่าการทำอาหาร ทุกคำจึงมีความหมายสำหรับคุณ จึงใส่ใจทุ่มเทในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อคุณภาพ ความสด สะอาด ได้มาตรฐานให้คุณมั่นใจในทุกคำ นายวิทวัส กล่าวย้ำ

             สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ประกอบด้วย ภาพยนตร์โฆษณาทั้งหมด 4 เรื่อง ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่าผ่านแนวคิด “ทุกคำมีความหมาย” ที่ทุกคำจาก ซีพี สามารถเปลี่ยนความหมายของการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้น และคำที่มีความหมายในครอบครัว สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังอีกคนหนึ่งและส่งต่อไปยังอีกคนหนึ่ง ขยายวงกว้างออกไปไม่รู้จบ

              นายวิทวัส กล่าวอีกว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่จะเป็นการสื่อสารให้เห็นถึงการผลิตอาหารตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของ ซีพีเอฟ  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลิตยึดมาตรฐานสากล ตอกย้ำความสด สะอาดและปลอดภัย โดยมีสินค้าที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสด ผลิตภัณฑ์ไก่สดอนามัย ไม่ใช้ฮอร์โมน 100%, ปลอดเชื้อไข้หวัดนก, ไม่มียาปฏิชีวนะเร่งในการเจริญเติบโต, เลี้ยงในฟาร์มระบบปิด, ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ, แม่ไก่ไม่ใช้ฮอร์โมน, เลี้ยงแม่ไก่ด้วยอาหารที่ดีมีประโยชน์เหมาะสมตามวัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ที่ผลิตอย่างพิถีพิถันในการคิดค้นสูตร จากวัตถุดิบคุณภาพ โดยใช้เนื้อไก่สด การใช้เครื่องรมควันระบบปิดซึ่งเป็นการรมควันที่ปลอดภัยไร้สารทาร์และไม่ใส่ดินประสิวและกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุดของ ซีพี

              “นอกจากทุกคำมีความหมาย จะเป็นการสนับสนุน สร้างความมั่นใจและความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาจากผู้ผลิต ที่มีความรับผิดชอบในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนแล้ว ยังตอบโจทย์คุณค่าตามหลักโภชนาการสด สะอาด ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งห่วงโซ่การผลิต ช่วยสังคมและช่วยโลกสู่การกินอย่างยั่งยืน”

             นายวิทวัส กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2560 บริษัท มียอดขายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศรวม 26,674 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 11 % คาดว่ายอดขายรวมทั้งปีจะสูงขึ้นเป็น 56,743 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่ม 13%

             สำหรับแคมเปญการตลาดชุดนี้ มุ่งขยายกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่มากขึ้น ที่ใส่ใจสุขภาพ การรับประทานอาหารและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ ซีพี ในการผลิตอาหารคุณภาพดีและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สู่การเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริโภคทุกคน โดยจะมีการสื่อสารผ่านทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถเปิดชมได้จากเว็บไซต์ www.ทุกคำมีความหมาย.com

             ซีพีเอฟ เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรภายใต้แบรนด์ ซีพี ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจค้าปลีก ครอบคลุม 17 ประเทศ และส่งออกสินค้าไปมากกว่า 30 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก ที่มุ่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ป้อนให้กับประชากรโลกกว่า 3 พันล้านคน

               นอกจากนี้ซีพียังมีผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่า 1,000 รายการ ให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้เลือกรับประทานให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน.