Business
Home   /   Business  /   บางกอกแอร์เวย์ส เปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก (เวียดนาม)

บางกอก แอร์ เว ย์ ส เปิด เส้นทาง บิน ใหม่ กรุงเทพฯ - เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก (เวียดนาม)

              สำนัก ข่าว อะ ลา มี่: บริษัท การ บิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สาย การ บิน บางกอก แอร์ เว ย์Bas?n Toplant?s? เปิด เส้นทาง บิน ใหม่ กรุงเทพฯ - เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก (เวียดนาม) พร้อม เปิด งาน นิทรรศการ ภาพถ่าย “เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก ... ไข่มุก แห่ง เวียดนาม ตอน ใต้” โดย มี นาย พุฒิ พงศ์ ปราสาท ทอง โอสถก แอร์ เว ย์ ส เป็น ประธาน ร่วม. เห งี ย น ไฮ บัง เอก อั


             นาย พุฒิ พงศ์ ปราสาท ทอง โอสถ กรรมการ ผู้ อำนวย การ ใหญ่ สาย การ บิน บางกอก แอร์ เว ย์ ส กล่าว ถึง วัตถุประสงค์ ใน การ เปิด เส้นทาง บิน กรุงเทพฯ - เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก ว่า “เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก เป็น เกาะ ที่ ใหญ่ ที่สุด ของ ประเทศ เวียดนาม มี ความ งดงาม ทาง ธรรมชาติ จน ได้ รับ การ ขนาน นาม ว่า เป็น ไข่มุก แห่ง เวียดนาม ตอน ใต้ และ เป็น จุดหมายปลายทาง ที่ ได้ รับ ความ นิยม เป็น อย่าง มาก จาก นักท่องเที่ยว ทั่ว โลก เน ่ อง จาก มี แหล่ง ท่องเที่ยว ทาง ธรรมชาติ ที่ อุดม สมบูรณ์ และ แหล่ง ท่องเที่ยว เชิง วัฒนธรรม ที่ หลากหลาย รวม ทั้ง เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก ยัง ได้ รับ การ พัฒนา จาก รัฐบาล เวียดนาม ให้ เป็น แหล่ง ท่องเที่ยว สำหรับ ตลาด ไฮ เอน ด์ บางกอก แอร์ เว ย์ ส เล็ง เห็น ศักยภาพ และ เชื่อ มั่น ว่า เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก จะ กลาย เป็น แหล่ง ท่องเที่ยว ที่ ได้ รับ ความ นิยม มาก อีก แห่ง หนึ่ง ของ ภูมิภาค ฯ จึง เตรียม เปิด ให้ บริการ เส้ ทาง บิน ตรง ระหว่าง กรุงเทพฯ - เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก ใน ปลาย เดือน ตุลาคม ศก นี้ เพื่อ รองรับ ตลาด นักท่องเที่ยว จาก ยุโรป และ สแกน ดิ เน เวียน ที่ เดินทาง มา พักผ่อน ที่ เกาะ แห่ง นี้ เป็น ประจำ

             “การเปิดเส้นทางบินตรงระหว่าง กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก ของสายการบินฯ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขยายเครือข่ายเส้นทางบินของบางกอกแอร์เวย์ส ให้ครอบคลุมประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเที่ยวบินร่วมของสายการบินพันธมิตร (codeshare partners) ในการเดินทางเชื่อมต่อจากกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ไปยังเมืองสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคฯ อาทิ พนมเปญ เสียมราฐ เวียงจันทร์ หลวงพระบาง ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ดานัง และล่าสุด เกาะฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม สายการบินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเส้นทางบินใหม่นี้จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวเวียดนาม และชาวต่างชาติ โดยชาวต่างชาติที่จะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามอนุญาตจะให้สามารถเดินทางเข้าสู่เกาะฟู้โกว๊กโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้นานถึง 30 วัน ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังเกาะฟู้โกว๊กมากขึ้น"นาย พุฒิ พงศ์ กล่าว เสริม

              เส้นทาง บิน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก (ประเทศ เวียดนาม) จะ ให้ บริการ สัปดาห์ ละ 4 เที่ยว บิน (อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ และ อาทิตย์) ด้วย เครื่องบิน แบบ เอ ที อา ร์ 72-600 ขนาด 70 ที่นั่ง โดย เที่ยว บิน ขา ไป PG991 ออก จาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 11.30 น. ถึง เกาะ ฟู้ โก ว๊ ก เวลา 13.10 น. PG992 taraf?ndan gönderilen tüm mesajlar? göster 13.50 น. ถึง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 15,35 น.


             Ba?kalar? ne ar?yor? 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่า บริการ ครั้ง ละ 3 บาท ทั่ว ไทย (เฉพาะ โทรศัพท์ พื้นฐาน) และ ผู้โดยสาร ของ บางกอก แอร์ เว ย์ ส สามารถ ทำการ เช็ค อิน ออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง ล่วงหน้า ก่อน การ เดินทาง ได้ ที่ www.bangkokair.com และ ผู้โดยสาร ทุก ท่าน ของ บางกอก แอร์ เว ย์ สามารถ เข้า ใช้ บริการ ห้อง รับรอง ผู้โดยสาร ที่ ให้ บริการ อาหารว่าง เครื่าง ของ และ และ และ สินเที ใน