Business
Home   /   Business  /   EXIM BANK ติดอาวุธ SME หวังลดความเสี่ยงส่งออก

EXIM BANK ติดอาวุธ SME หวังลดความเสี่ยงส่งออก

             สำนักข่าวอะลามี่ : EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs สนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน


            นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) ต้อนรับวิทยากรในงานสัมมนา “ โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

             สัมมนาดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ส่งออก SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมมูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ เพื่อนำไปใช้ทดลองซื้อ FX Options กับ ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ