Business
Home   /   Business  /   EXIM BANK ติวเข้มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

EXIM BANK จัดบรรยายภายในองค์กรเรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก


           นายกำธร ตติยกวี (ที่ 2 จากขวา) และ ดร.ดามพ์ สุคนทรัพย์ (ขวาสุด) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ ดร.ลัษมณ อรรถาพิช (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการสายงานบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วิทยากรบรรยายให้แก่คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความคืบหน้าและแผนงาน และความร่วมมือของ EEC กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับ EXIM BANK ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

              ทั้งนี้ EXIM BANK พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ EEC ในโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง นวัตกรรม และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-curve) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสินค้าของไทยไปสู่การสร้างแบรนด์สินค้าของไทยในตลาดโลก