Business
Home   /   Business  /   เมียนมา ชื่นชมโครงการ 4 ประสาน ? กองทุนหมู่บ้าน ของซี.พี.

คณะรัฐมนตรีเมียนมา ชื่นชมโครงการ 4 ประสาน – กองทุนหมู่บ้าน ของ ซี.พี. เมียนมา ช่วยพัฒนาชุมชนยั่งยืน

               สำนักข่าวอะลามี่ : รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อสังคมของ บริษัท เมียนมา ซีพี ไลฟ์สต๊อก จำกัด (ซี.พี. เมียนมา) ชมโครงการ 4 ประสาน – กองทุนหมู่บ้าน ช่วยให้ชาวเมียนมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่การผลิตนมสดพาสเจอไรซ์และโครงการ Milk for Kids ช่วยสร้างเสริมสุขภาพแก่เยาวชน


             นายวิรัติ วงศ์พรภักดี กรรมการผู้จัดการ บจ.เมียนมา ซีพี ไลฟ์สต๊อก เปิดเผยว่า ฯพณฯ อู ตอง ทุน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกองทุนหมู่บ้าน ของหมู่บ้านปีตอ กรุงเนปิดอว์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของโครงการฟาร์มไก่ไข่ 4 ประสาน ภายใต้ความร่วมมือของ กองทุนหมู่บ้าน รัฐบาล ธนาคาร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยมี ซี.พี. เมียนมา เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ  สำหรับกองทุนหมู่บ้านเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ริเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2558 ด้วยการสนับสนุนเงินแบบให้เปล่าแก่ 50 หมู่บ้าน จำนวนเงินหมู่บ้านละ 30 ล้านจ๊าด หรือประมาณ 1 ล้านบาท และมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่บ้าน

             “ระหว่างการเยี่ยมชมโครงการ ฯพณฯ อู ตอง ทุน ได้แสดงความประทับใจและขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมกล่าวชื่นชมว่ากองทุนหมู่บ้านและโครงการ 4 ประสานฯ ที่บริษัทริเริ่มพัฒนานี้เป็นโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวเมียนมาในระดับรากหญ้าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สร้างความปราบปลื้มและเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชาว ซี.พี. เมียนมา เป็นอย่างมาก” นายวิรัติ กล่าว

              นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมียนมา ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงวัวนมและโรงผลิตนมสดพาสเจอไรซ์ กรุงเนปิดอว์ ที่รัฐบาลเมียนมา และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริจาคงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างและมอบให้กับ กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และชลประทานเมียนมา และ มอบหมายให้ ซี.พี.เมียนมา บริหารให้โครงการยั่งยืน เพื่อสานต่อแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาโคนมเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการสร้างพื้นฐานอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งแก่เกษตรกร


                ปัจจุบันทั้งฟาร์มวัวนมและโรงงานผลิตน้ำนมที่ทันสมัยนี้ กลายเป็นฟาร์มสาธิตตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมให้กับเกษตรกร นักศึกษา และข้าราชการ

                “เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการนี้ พนักงานจิตอาสา ซี.พี. เมียนมา ได้เชิญชวนลูกค้าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดระดมทุนเพื่อซื้อนมสดจากโรงงาน เข้าโครงการ Milk for Kids สำหรับมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทในเขตย่างกุ้ง โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 9 แห่ง ทำให้เยาวชนถึง 2,700 คน ได้ดื่มนมสดที่มีคุณภาพแล้วกว่า 30,000 ลิตร” นายวิรัติ กล่าว.

 

....................