Business
Home   /   Business  /   EXIM BANK ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน สปป.ลาว

EXIM BANK ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน สปป.ลาว


             นายวิจักษณ์ บำรุงกิจ (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้มอบเงินบริจาคให้แก่ นางใบคำ ขัดทิยะ (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) รองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและจำปาสัก สปป.ลาว ณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว ในเวียงจันทน์ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ EXIM BANK ได้บริจาคเงินสมทบ จำนวน 100,000 บาท