Business
Home   /   Business  /   จารึกชื่อ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล

จารึกชื่อ ”ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

ห้องปฎิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล


               สำนักข่าวอะลามี่ : เปิดห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ คือ...จารึกจากใจสายใยแห่งความผูกพัน


             เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงาน “เปิดห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”  โดยจะจัดให้มีขึ้น  ณ ที่ทำการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ 15 ปีของการก่อตั้งศูนย์ฯ

            โดยถือเอาวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีในเวลานั้น เป็นวันคล้ายวันก่อกำเนิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ

ในงานประกอบด้วยส่วนพิธีการ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2  ส่วนแสดงนิทรรศการ Dr.Surin’s Unseen Vision บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุม และส่วนพิธีเปิดห้องปฏิบัติการฯ และนิทรรศการย่อย “จารึกจากใจสายใยแห่งความผูกพัน” ชั้น 13

          “ ห้องปฏิบัติการ ฯ นี้เป็นห้องที่มีอยู่เดิมแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ  คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีท่านอธิการบดี เป็นประธาน ฯ  ได้มีมติให้ตั้งชื่อ ว่า “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ – Tan Sri Dr.Surin Pitsuwan Halal Science Research and Innovation Laboratory"  เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นที่ระลึกถึงท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งมีคุณูปการต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ฯ มาโดยตลอด และยังเป็นกรรมการที่ปรึกษาให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ฯ ด้วย “ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวและว่า

            นอกจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ก่อกำเนิดศูนย์วิทย์ฯ แล้ว ท่านยังมีส่วนร่วมในงานสำคัญ ๆ เสมอ นับตั้งแต่งานประชุมวิชาการครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่ WHASIB (World of Halal Science, Industry and Business) ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน เมื่อพ.ศ. 2551

            นอกจากนี้ยังมาร่วมงาน WHASIB ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดสงขลา ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับแนะนำให้ตัด W ออกจากชื่องาน เป็น HASIB ซึ่งจะพ้องกับหนึ่งใน 99  พระนามของพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา หมายถึง นักคำนวณ นักบัญชี

              จากนั้นการจัดงานครั้งที่ 5 ที่จังหวัดสงขลาใน พ.ศ. 2555 จึงมีชื่อว่า HASIB  ซึ่งท่านรับเป็นประธานเปิดงานอีกครั้งหนึ่ง  ในการจัดงานครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 ที่ศูนย์ประชุมโรงแรม Grand Centara กรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น THA (Thailand Halal Assembly) โดยได้รับเกียรติจาก นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ

              ด้วยบทบาทของ ดร.สุรินทร์ ฯ ทำให้งาน THA กลายเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นระดับนานาชาติ  และนับจาก พ.ศ. 2557 – 2559  เป็นระยะเวลา 3 ปีที่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ แสดงบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้บรรยายพิเศษบนเวทีอันทรงเกียรตินี้ เสริมส่งภาพลักษณ์ให้งาน THA  ได้รับการชื่นชมและยอมรับจากนานาชาติว่า เป็นหนึ่งในงานที่ดีที่สุดในโลกฮาลาล จวบจนถึงวันสุดท้าย...กับภารกิจสุดท้ายในฐานะประธานเปิดงาน THA 2017  แม้ท่านจะเดินทางมาไม่ถึง หากแต่ชื่อของท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้กลายเป็นทั้งตำนานและทั้งจารึกของงาน THA ไปแล้ว และจะเป็นตลอดไป

               ดร.วินัย กล่าวว่า ในการตั้งชื่อห้องนี้เป็นชื่อของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มีพลังในเชิงสัญญะสูงมาก การได้อยู่บนแผ่นดินนี้อย่างมีความสุข มีเสรีภาพ ได้รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์ มุสลิมเราจะตอบแทนอย่างไร  เรามีฝันร่วมกัน ฮาลาล เป็นเรื่องหนึ่งที่เราทำได้ เพราะรายได้จากผลิตภัณฑ์ 95 % เป็นรายได้จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งเป็นประโยชนืกับคนไทยทั่วประเทศ ในขณะที่คนมุสลิมส่วนใหญ่เป็นแค่ผู้บริโภค มีจำนวนน้อยที่เป็นผู้ผลิต