Business
Home   /   Business  /   ศอ.บต.หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ เพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต

ศอ.บต.หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ

 เพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต


                สำนักข่าวอะลามี่:  ศอ.บต.จับมือกองทัพภาค 4 สนับสนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ ทดแทนการปลูกยางพารา สร้างรายได้เสริม ยกระดับคุณภาพชุมชนรองรับการท่องเที่ยวชุมชน


                (24 ธันวาคม 2561)  ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ื แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบพันธุ์ต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในชื่อโครงการ "ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข" โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้แทนเกษตรกรปลูกกาแฟให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

              พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวในพิธีเปิดโครงการ "ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข" ว่า การมอบต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งปลูกทดแทนยางพาราตามนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราของรัฐบาล และเป็นพืชเสริมรายได้ในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการสร้างแบรนด์กาแฟคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดยะลา เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร สนับสนุนการท่องเที่ยวการค้าชายแดน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรค์ชุมชนสู่สันติสุข

             พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า การขับเคลื่อนกรอบแนวคิด “การพัฒนาไร้รอยต่อ....มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้”  ดำเนินการโดยเชื่อมโยงและสร้างสมดุล การพัฒนาเศรษฐกิจทุกมิติ ให้การพัฒนาไม่มีรอยต่อ เกิดประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยการพัฒนาเกษตรฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกกาแฟแต่มีปัญหา ทาง ศอ.บต.พร้อมเร่งดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับต่อไป

               สำหรับการจัดงานโครงการมอบพันธุ์ต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โครงการ "ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข" ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบต้นกล้าพันธุ์กาแฟโรบัสต้าจำนวน 20,000 ต้น  กิจกรรมรื่นรมย์ ชมสวน ชวนเก็บกาแฟ  กิจกรรมเสวนา "ล้อมวง ชงกาแฟ บอกกล่าวเรื่องราวชุมชน" และการออกบูธของดีประจำอำเภอธารโตและมุมให้ความรู้การปลูกกาแฟโรบัสต้า

              และในโอกาสนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับมอบพันธุ์ต้นกาแฟให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงร่วมกิจกรรมเสวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก