Business
Home   /   Business  /   แสดงความยินดีนายอำเภอคนใหม่

แสดงความยินดีนายอำเภอคนใหม่


               คุณดิษยาพัชร์ สุทธิสมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมหรรษา เจบี  เข้าพบพร้อมมอบกระเช้ากับ นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อเร็วๆนี้