Business
Home   /   Business  /   ผู้บริหารภาครัฐ-ภาคเอกชน แสดงความยินดี เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม่

ผู้บริหารภาครัฐ-ภาคเอกชน แสดงความยินดี

“สมเกียรติ ผลประยูร” เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม่

             สำนักข่าวอะลามี่ : หน่วยงานในพื้นที่ จชต. เข้าแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการ ศอ.บต. อย่างต่อเนื่อง พร้อมหารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

             วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ นายเจษฎา จิตรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คณะอาจารย์โคทม อารียา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยงเปาว์ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดยะลา และบริษัท wood+ เข้าพบปะพูดคุยในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการทำงานร่วมกัน พร้อมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต.

             ทั้งนี้เลขาธิการ ศอ.บต.ได้พูดคุยหารือกับบริษัท wood+  ในเรื่องการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกไผ่เพื่อเป็นเกษตรอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งไผ่นับเป็นพืชมหัศจรรย์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก เนื่องจากไม้ไผ่เป็นพืชพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ตอบโจทย์ในเรื่องพลังงานทดแทนได้อย่างดี จึงมีการส่งเสริมให้เป็นพืชพลังงานและส่งออก และส่งเสริมการสร้างโรงงาน BIOMASS  เพื่อให้เกษตรกรปลูกไผ่ได้มีการสร้างอาชีพและสร้างรายได้

              พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า ทาง ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนการปลูกไผ่ให้เป็นเกษตรอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะสนับสนุนให้ปลูกไผ่ในพื้นที่ว่าง นาร้าง และปลูกแซมในสวนยางพาราเพื่อให้เป็นเกษตรเชิงคู่

              และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาแสดงความยินดี และย้ำว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น