Business
Home   /   Business  /   อวยพรปีใหม่และแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่
อวยพรปีใหม่และแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่
             
            สำนักข่าวอะลามี่ : อิหม่ามมัสยิดกุฎีช่อฟ้า อวยพรปีใหม่ เจ้าพนักที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

            อิหม่ามฮาซ้น ฮานาฟี อิหม่ามมัสยิดกุฎีช่อฟ้า อ.คลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย นายพีรพจน์ เมธาพงศ์บริบูรณ์ ประธานคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศ   นายสมบูรณ์ วงษ์สันต์ ประธานชมรมผู้นำมชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   (กอ รมน.) และ นายอิมรอน กระจ่างพัฒน์ เลขานุการมัสยิดกุฎีช่อฟา เข้าอวยพรปีใหม่ 2563 คุณยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักที่ดินจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

           และ.ในโอกาสนี้ คณะของอิหม่ามฮาซ้น ฮานาฟี  ขอบคุณ คุณยุทธนา ไพฑูรย์ ที่กรุ
ณาอำนวยความสะดวกในการออกโฉนดให้กับมัสยิดกุฎีช่อฟ้า จนแล้วเสร็จตามที่ปรากฏในงานมอบโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ แสดงความยินดีที่ย้ายไปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี