Business
Home   /   Business  /   ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

           นายราเชนท์ อาตมาตร ประธานกรรมการบริหารโรงแรมญันนะตีย์หาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายราเชนท์ อาตมาตร ประธานกรรมการบริหารโรงแรมญันนะตีย์หาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้เข้าร่วม “ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาด้านกีฬา” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ทามารีน ชั้น 3 โรงแรมญันนะตีย์

          ในงานนี้ได้รับเกียรติ จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานเปิดงานประชุม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักกีฬาเยาวชนของชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้