Business
Home   /   Business  /   EXIM BANK สนับสนุน S&P ขยายโรงงานและธุรกิจร้านอาหารในอาเซียน

EXIM BANK สนับสนุน S&P ขยายโรงงานและธุรกิจร้านอาหารในอาเซียน


              นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายกำธร ศิลาอ่อน (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการลงทุนขยายโรงงานผลิตสินค้า S&P ภายในประเทศสำหรับผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก และขยายธุรกิจร้านอาหารในกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย
              ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพขยายการลงทุนในต่างประเทศ รองรับความต้องการของผู้บริโภคในอาเซียน ณ ร้านเอสแอนด์พี เฮดควอเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้