Business
Home   /   Business  /   มูลนิธิโคคา-โคล่า หนุน"กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

มูลนิธิโคคา-โคล่า  หนุน"กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)       
       
          สำนักข่าวอะลามี่ :  มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

        เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  ที่ผ่านมา นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส Corporate Affairs บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นผู้แทนมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 12,791,020 บาท (400,000 เหรียญสหรัฐ) เพื่อสานต่อความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ