Business
Home   /   Business  /   EXIM BANK ขยายสินเชื่อดอกเบี้ย 2.75 % ต่อปี พยุงกิจการส่งออกและธุรกิจเกี่ยวเนื่องรักษาการจ้างงานในวิกฤตโควิด-19

EXIM BANK ขยายสินเชื่อดอกเบี้ย 2.75 % ต่อปี พยุงกิจการส่งออกและธุรกิจเกี่ยวเนื่องรักษาการจ้างงานในวิกฤตโควิด-19

           EXIM BANK ออก “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี ดอกเบี้ยต่ำสุด 2.75% ต่อปี ช่วยให้กิจการส่งออกและธุรกิจเกี่ยวเนื่องมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรักษาการจ้างงาน แรงงานมีรายได้เลี้ยงชีพและอยู่ในระบบประกันสังคมต่อไป


            ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบซ้ำเติมภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้หลายกิจการขาดสภาพคล่องจนนำไปสู่การลดหรือเลิกจ้างแรงงาน EXIM BANK จึงเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 2” ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อให้สถานประกอบการนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ ช่วยให้ผู้ประกันตนมีงานทำต่อเนื่องและอยู่ในระบบประกันสังคมได้ต่อไป

             “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการส่งออกและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ขึ้นทะเบียนกับ สปส. วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ต่ำสุด 2.75% ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงินกู้ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปีใน 3 ปีแรก จากนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันร่วมได้ ขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564  สอบถามได้ที่ EXIM HOTLINE เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการจากโควิด-19 โทร. 0 2037 6099”

             ดร.รักษ์ กล่าวว่า  EXIM BANK ติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อลูกค้าและผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออกและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิด เพื่อออกมาตรการรองรับและช่วยเหลือเยียวยา พยุงให้กิจการดำเนินต่อไปได้ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาคแรงงาน ให้มีกำลังเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เพิ่มปัญหาหนี้สินครัวเรือน พร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อภาคการส่งออกและเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในระยะถัดไป” ดร.รักษ์ กล่าว

+++++++++++++

           EXIM Thailand Offers Loan with Interest Rate of 2.75% Per Annum to Help Export and Related Businesses Maintain Employment amid COVID-19 Spread

            EXIM Thailand has launched “EXIM Loan for Employment Credit,” an up to 7-year term loan with a minimum interest rate of 2.75% per annum to help boost liquidity for export and related businesses to retain labor force. This aims to ensure that the Social Security Office’s insured persons will have continuous employment and remain in the social security system.


            Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that, due to the COVID-19 pandemic that has continuously ravaged business sectors since the previous year, several business enterprises have fallen short of liquidity, prompting reduction of headcounts or redundancy of workers. EXIM Thailand has thus participated in “Loan for Employment Credit Phase 2” scheme of the Social Security Office (SSO), Ministry of Labor, within the total credit budget of 30,000 million baht for business entities’ use as working capital so that they can retain labor force. This will ensure that the SSO’s insured persons will have continuous employment and remain in the social security system.

          “EXIM Loan for Employment Credit” is a credit facility of up to 15 million baht per entity for export and related business entities registered with the SSO. The facility is comprised of a 3-year term loan with a constant minimum interest rate of 2.75% per annum in case of asset-based collateral and a 7-year term loan with an interest rate of 2.75% per annum for the first three years and the Bank’s rates afterwards. The credit facility may be jointly secured by a letter of guarantee from Thai Credit Guarantee Corporation (TCG). Interested entities may apply from now until December 30, 2021. For further information, please call EXIM HOTLINE for Assistances to Clients and Entrepreneurs Affected by COVID-19 Tel. 0 2037 6099.

           “EXIM Thailand has closely followed the situations and impacts of COVID-19 pandemic and rolled out measures to assist entrepreneurs in export and related businesses to ensure the business continuity and relieve the hardship of people in the labor segment to sufficiently earn their living and need not resort to households debt incurrence. This is to help businesses get ready for upcoming fresh opportunities which will come with export and economic recovery,” added Dr. Rak.