Education
Home   /   Education  /   สอบชิงทุนฯ มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประเทศอิยิปต์

นักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เตรียมสอบชิงทุนฯมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประเทศอิยิปต์ 


            สำนักข่าวอะลามี่: ศอ.บต.ส่งนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปสอบชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประเทศอิยิปต์ ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร

 
         วันนี้ (26 มีนาคม พ.ศ.2559 ) นายจำนัล เหมือนดำ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้โอวาทในพิธีส่งนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปสอบชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประเทศอิยิปต์ โดยมี นางอลิศรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนคณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องโถง อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

           ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปสอบชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประเทศอิยิปต์ จำนวน 80 ทุน โดยนักเรียนที่จะสมัครรับทุนฯ จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับซานาวีย์ ชั้น 10 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับรองวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ซึ่งในประเทศไทยมีโรงเรียนที่ได้รับการรองวิทยฐานะ จำนวน 97 โรงเรียนทั่วประเทศ และให้โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี มีความสนใจจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวนโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 291 คน โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สนับสนุนยานพาหนะ เพื่อใช้ในการเดินทางไปสอบชิงทุนระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2559 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

             นายอันวา ดอเซาะ นักเรียนจากโรงเรียนประทีปวิทยา จังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณ ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีการประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ให้โอกาสเด็กนักเรียนไทยมุสลิมไปศึกษาต่อในประเทศอิยิปต์ ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านศาสนาระดับโลก และมีผู้รู้ในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา ในต่างแดนและมาปรับใช้กับวิถีชีวิตบ้านเรา ซึ่งตนเองได้เลือกเรียนกฎหมายอิสลาม เพราะว่าจะได้นำความรู้มาเผยแพร่และพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและกฏหมายรองรับให้ได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน